Nie masz konta? Zarejestruj się

Krzeszowice

Od Rudawy do Młoszowej po lepszej drodze za pięć lat

24.11.2020 18:24 | 5 komentarzy | 4 301 odsłony | Alicja Molenda
15,4 km drogi krajowej biegnącej przez trzy gminy czeka na przebudowę mającą poprawić jej nośność i bezpieczeństwo. Dziennie porusza się nią ok. 15 tys. aut.
5
Od Rudawy do Młoszowej po lepszej drodze za pięć lat
Odcinek krajówki Rudawa - Młoszowa czeka na przebudowę
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W przetargu, który obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla rozbudowy drogi krajowej nr 79 na odcinku Rudawa - Młoszowa wraz z uzyskaniem wymaganych, ostatecznych decyzji zezwalających na realizację drogi, oferty złożyło pięciu wykonawców. Najwyższą cenę zaproponowało Biuro Projektów Komunikacyjnych w Poznaniu, 12 165 684,00 zł, a najniższą, prawie dwukrotnie, Mosty Katowice - 6 113 838,00 zł.

Startowały też Egis Poland - 6 506 700,00 zł, IVIA - 6 334 500,00 zł, Konsorcjum: MPRB (lider), MOSTY Kraków, MP INFRA (partnerzy) - 7 945 800,00 zł.

GDDKiA pracuje nad wyborem najkorzystniejszej oferty. Rzeczniczka GDDKiA Iwona Mikrut-Purchla informuje, że procedura trwa.

W ramach opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej, firma wyłoniona w przetargu będzie zobowiązana do wykonania opracowań: geodezyjno-kartograficznych, geologicznych, środowiskowych, w tym materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem ostateczności tej decyzji. Do zakresu prac należy wykonanie wielobranżowej koncepcji programowej i projektu budowlanego wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami oraz decyzjami administracyjnymi, przygotowanie materiałów do wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z uzyskaniem ostateczności tej decyzji. Powstać ma także projekt wykonawczy i dokumentacja przetargowa. Na etapie prowadzenia postępowania przetargowego na realizację robót budowlanych zadaniem wykonawcy będzie udzielanie wyjaśnień wykonawcom zainteresowanym tym przetargiem, a także pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie budowy.

Rozbudowa DK79 pomiędzy Rudawą i Młoszową obejmie odcinek o długości 15,4 km, który pełni rolę połączenia komunikacyjnego pomiędzy Krakowem a Górnym Śląskiem i przebiega przez trzy gminy: Zabierzów, Krzeszowice oraz Trzebinia. Natężenie ruchu według GPR z 2015 roku wynosiło na tym odcinku średnio od 10 393 poj./dobę do 14 647 poj./dobę. Celem rozbudowy jest podniesienie nośności nawierzchni do 115 kN/oś i poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Planowana jest rozbudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 79 z drogą powiatową nr 2128K w miejscowości Rudawa, skrzyżowania w ciągu DK79 z ul. 3-go Maja i Św. Floriana w miejscowości Krzeszowice, budowa chodników, oraz poprawa parametrów technicznych drogi, zjazdów i spływu wód opadowych z nawierzchni jezdni.

Według planów w latach 2021-2023 zostanie opracowana dokumentacja. Prace budowlane są przewidziane na lata 2024-2025.