Nie masz konta? Zarejestruj się

Materiały promocyjne

Projekt grantowy "Dobry Sąsiad" rozstrzygnięty

05.08.2020 13:20 | 0 komentarzy | 565 odsłon | red

Materiał promocyjny

Rozstrzygnięto III edycję Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad", którego organizatorem jest Kopalnia Wapienia „Czatkowice" należąca do Grupy TAURON. Każdy z sześciu pomysłów, zostanie wsparty dotacją w wysokości 5 000 zł.

0
Projekt grantowy "Dobry Sąsiad" rozstrzygnięty
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zwycięskie inicjatywy odpowiadają na realne potrzeby lokalnych społeczności i pomagają w integracji osób niepełnosprawnych, uwrażliwią dzieci i młodzież na problematykę ekologiczną, przyczynią się również do krzewienia aktywności sportowej oraz rozwoju kulturalnego mieszkańców Gminy, jak również poprawią bezpieczeństwo na jej terenie.

www.czatkowice.pl/zrownowazony-rozwoj/dobry-sasiad

- Trudna i niecodzienna sytuacja, w jakiej wszyscy znaleźliśmy się z powodu pandemii COVID-19,
spowodowała, że byliśmy zmuszeni przesunąć termin składania wniosków do III edycji Projektu
Grantowego „Dobry Sąsiad" - mówi Paweł Danek, wiceprezes Kopalni Wapienia „Czatkowice".
- Koronawirus nie daje za wygraną, wychodzimy więc naprzeciw trudnościom dostosowując się do
sytuacji, by i w tym roku akcja „Dobry Sąsiad" dostarczyła wartościowych wydarzeń dla społeczności
gminy Krzeszowice - dodał.

Lista nagrodzonych projektów:

OSP Wola Filipowska - Najlepszy Sąsiad - Defibrylator AED
Defibrylator zostanie zamontowany na budynku Remizy w Woli Filipowskiej, znajdującym się
w sąsiedztwie przystanku autobusowego. Instalacja urządzenia w ogólnodostępnej lokalizacji
poprawi bezpieczeństwo mieszkańców i podróżnych.
ZHP Chorągiew Krakowska Hufiec Krzeszowice - 10-lecie 4. Szczepu Harcerskiego "Żywioły"
w Krzeszowicach

Z okazji 10-lecia 4. Szczepu Harcerskiego "Żywioły", harcerze zorganizują wielką grę dla
mieszkańców gminy Krzeszowice, która będzie rozgrywała się w różnych lokalizacjach na
terenie miasta. Planowany termin realizacji to: 03.10.2020 r.
Stowarzyszenie Otwórzmy Przed Nimi Życie - Nasz Integracyjny Piknik Wakacyjny w Dolinie
Pstrąga w Dubiu

Wydarzenie ma charakter integracyjny, skierowane jest do podopiecznych stowarzyszenia i
ich opiekunów. Piknik będzie okazją do odpoczynku na świeżym powietrzu, zabaw
plenerowych, wykorzystania siłowni plenerowej oraz geo-ogródka. Planowany termin
realizacji to: sierpień lub wrzesień 2020 r.
Gminny Klub Sportowy ŚWIT w Krzeszowicach - Turniej piłkarski na rozruszanie sezonu po
Korona - feriach

Organizacja turnieju pozwoli zintegrować najmłodszych mieszkańców gminy po trudnym
pandemicznym okresie. Turniej piłki nożnej skierowany jest do najmłodszych zawodników
Klubu GKS Świt Krzeszowice oraz innych klubów sportowych i stowarzyszeń działających na
terenie gminy Krzeszowice. Planowany termin realizacji to: 29.08.2020 r.
Stowarzyszenie Miłośników Zalasu Amonit - Święto języków i kultur świata Zalas 2020
Wydarzenie edukacyjno-turystyczno-kulturalne, nawiązujące do Europejskiego Dnia Języków
Obcych obchodzonego 29 września, odbędzie się na terenie Szkoły Podstawowej w Zalasiu. Plan wydarzenia przewiduje m.in.: turniej wiedzy o krajach świata dla dzieci i dorosłych, degustację potraw z różnych stron świata oraz wykład popularnonaukowy o kulturze, sztuce i zwyczajach krajów azjatyckich. Planowany termin realizacji to: 03.10.2020 r.
Koło Gospodyń Wiejskich w Czernej - Czernianki - Cykl warsztatowych spotkań ekologicznych: Chroń naturę - nic wielkiego, zrób dla Ziemi - coś dobrego.
Projekt ma na celu kształtowanie świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców gminy Krzeszowice. Mali uczestnicy warsztatów odwiedzą: gliwicką Palmiarnię, Centrum Edukacji Ekologicznej SYMBIOZA w Krakowie, Ojcowski Park Narodowy i Interaktywne Centrum Pszczelarstwa APILANDIA w Klęczy Górnej. Zaplanowano również: tworzenie lasu w słoiku, czerpanie papieru oraz gry i zabawy na świeżym powietrzu.
Spotkania miały miejsce w terminie: 27-31.07.2020 r.

Zobacz relację z realizacji pomysłu zgłoszonego w ubiegłym roku przez Klub Wspinaczkowy TRAWERS

Przypomnijmy, że w konkursie mogły wziąć udział podmioty takie jak: stowarzyszenia, fundacje, kluby
sportowe i inne posiadające osobowość prawną. Złożenie wypełnionego formularza z opisem
pomysłu i prowadzenie swojej działalności na terenie Gminy Krzeszowice - tylko tyle wystarczyło, aby
móc ubiegać się o grant w wysokości nawet 5 000 zł. Projekt zorganizowany był w formie konkursu,
aby wszyscy jego uczestnicy mieli równe szanse w staraniu się o grant.

Obszary działania, w ramach których mogły być zgłaszane pomysły obejmowały w szczególności:
- Rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
- Programy edukacyjne podnoszące jakość nauczania oraz wyrównujące szanse edukacyjne, promujące talenty oraz wybitne uzdolnienia dzieci  i młodzieży,
- Imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne lub kulturalne,
- Wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich oraz sport osób niepełnosprawnych,
- Działania proekologiczne i akcje społeczne,
- Zagospodarowanie terenu,
- Wszelkie inne działania na terenie Gminy Krzeszowice, które są społecznie wartościowe i przyczynią się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

 

Materiał promocyjny