Nie masz konta? Zarejestruj się

Ziemia chrzanowska

20.04.2020 14:00 | 0 komentarzy | 2 319 odsłony | Tadeusz Jachnicki

18 kwietnia weszły w życie przepisy rozszerzające tzw. tarczę antykryzysową, w tym zasady dotyczące zwolnienia ze składek i świadczenia postojowego.

0
Zmiany w tzw. tarczy antykryzysowej
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

- Bez progu przychodu przy postojowym dla prowadzących działalność, możliwość ponownej wypłaty tego świadczenia oraz zwolnienie z 50 proc. składek dla firm, które zgłaszają od 10 do 49 osób - to najważniejsze z nich - informuje Anna Szaniawska z małopolskiego ZUS.

Zwolnienie ze składek
Nowe rozwiązania przewidują, że ze zwolnienia mogą skorzystać firmy, które zgłaszają do ubezpieczeń od 10 do 49 osób. W przypadku tych firm zwolnieniem zostanie objęte 50 proc. kwoty składek wykazanej w deklaracjach rozliczeniowych.
Podmioty uprawnione do zwolnienia ze składek poszerzyły się także o spółdzielnie socjalne. W ich przypadku nie ma znaczenia liczba osób, które są zgłoszone do ubezpieczeń.
Ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać również firmy założone w lutym i marcu. Ponadto przy ustalaniu liczby ubezpieczonych zgłaszanych przez firmę nie bierze się pod uwagę pracowników młodocianych.

Świadczenie postojowe
Znowelizowane przepisy umożliwiają też ponowną wypłatę postojowego, ale nie więcej niż trzy razy. Przedsiębiorca lub osoba, która wykonuje umowę cywilnoprawną, będzie musiała złożyć oświadczenie, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie.
W przypadku świadczeń postojowych dla osób samozatrudnionych nie będzie obowiązywał warunek granicznej kwoty przychodu.
Ze świadczenia postojowego mogą teraz skorzystać również zleceniobiorcy, którzy zawarli umowy w lutym lub marcu. Wcześniej obowiązywał warunek zawarcia umowy przed 1 lutego. Data ta pozostaje bez zmian dla samozatrudnionych.

Bez naliczania odsetek
Przedsiębiorcy będą mogli również skorzystać z odstąpienia od pobierania odsetek za zwłokę przy opłacaniu składek. Rozwiązanie to będzie przeznaczone dla osób, które mają trudności w terminowym opłaceniu składek z powodu sytuacji wywołanej przez pandemię. Ulga ta będzie dotyczyła wszystkich płatników - nie ma znaczenia wielkość przedsiębiorstwa.

Składajmy wnioski drogą elektroniczną
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zachęca, aby składać wnioski o pomoc w ramach tzw. tarczy antykryzysowej elektronicznie.