Nie masz konta? Zarejestruj się

Powiat chrzanowski

Zasypane chodniki. Piesi chodzą ulicą

10.01.2019 11:01 | 18 komentarzy | 6 958 odsłon | Anna Jarguz

Ewentualnie brną w mokrej brei. Oburzeni mieszkańcy interweniują w tej sprawie w redakcji „Przełomu".

18
Zasypane chodniki. Piesi chodzą ulicą
Chodnik przy ul. Grunwaldzkiej w Trzebini jest odśnieżany fragmentami. Piesi schodzą więc na ulicę
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

- Sytuacja na chodnikach przy ulicach Jana Pawła II, Kopalnianej czy Grunwaldzkiej w Trzebini jest dramatyczna - potwierdza radny z tej części miasta Marek Harwes. Interweniował w powiatowym zarządzie dróg, ale bez skutku.

Dlatego poprosił o pomoc radnych powiatowych. Temat odśnieżania chodników ma być omawiany na czwartkowym zarządzie.

Tymczasem Grzegorz Żuradzki, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Chrzanowie, tłumaczy, że jako zarządca drogi nie ma obowiązku odśnieżania chodników (wyjątek stanowią te, na których funkcjonuje płatny parking, ale akurat przy drogach powiatowych takowych nie ma).

- Z analizy obowiązujących  w tym zakresie przepisów, jak również orzecznictwa sądowego, wynika, że obowiązek sprzątania chodników leży po stronie właścicieli wszystkich nieruchomości bezpośrednio z nimi sąsiadujących - odpowiada dyrektor Żuradzki. I przytacza art. 5 ust. l pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości w gminach.

- Wynika z tego, iż przez chodnik, położony bezpośrednio przy granicy geodezyjnej nieruchomości, rozumieć należy chodnik biegnący wzdłuż granicy tej nieruchomości. Jakiekolwiek oddzielenie tego chodnika od granicy nieruchomości innym gruntem, np. trawnikiem, zieleńcem nie zwalnia właściciela sąsiedniej nieruchomości od obowiązku utrzymania go w czystości i porządku - dodaje Grzegorz Żuradzki.

Powołuje się również na wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 27 marca 2007 r., który orzekł, że "bezpośrednio" należy uwzględniać podejście funkcjonalne i kontekst potoczny, przez co należy rozumieć, że chodnikiem, położonym bezpośrednio przy nieruchomości jest także chodnik, znajdujący się niedaleko (w bezpośredniej bliskości) od granicy tej nieruchomości, zwłaszcza wówczas, gdy między tym chodnikiem a nieruchomością sąsiednią nie ma już żadnych innych nieruchomości, których właściciele w pierwszej kolejności mieliby obowiązek jego utrzymania we właściwym stanie.

- Jednocześnie  pragnę  wyrazić  szczere podziękowania dla tych wszystkich  mieszkańców, którzy wielokrotnie,  z dużym wysiłkiem  wykazują się  obywatelską postawą  odśnieżając  chodniki   wzdłuż  dróg powiatowych przy własnych posesjach - dodaje dyrektor Żuradzki.

 

Czytaj również