Nie masz konta? Zarejestruj się

Na sygnale

Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. Ogłoszenie

28.02.2018 14:06 | 0 komentarzy | 1 072 odsłona | red
0
Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie. Ogłoszenie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie wyrokiem z dnia 04.01.2018 r.
sygn. akt II K 2324/17/K uznał oskarżonego Jakuba Buchwalda s. Józefa i Zofii zd.
Kurdziel ur. 11.10.1988 r. w Krakowie za winnego tego, że 04.06.2017 r., około
godziny 00:50 na ulicy Grunwaldzkiej w Krzeszowicach oraz w Miękini i Nowej
Górze powiatu krakowskiego, pomimo wielokrotnego wydania przez osobę
uprawnioną do kontroli ruchu drogowego – funkcjonariusza Policji, poruszającego
się oznakowanym pojazdem policyjnym, przy użyciu sygnałów dźwiękowych
i świetlnych, polecenia zatrzymania pojazdu mechanicznego, nie zatrzymał
niezwłocznie prowadzonego pojazdu marki Rover o numerze rejestracyjnym KR
3N390 i kontynuując jazdę, uciekał przed prowadzącymi pościg funkcjonariuszami
Policji, tj. popełnienia występku z art. 178b kk i za ten czyn wymierzono mu karę
200 stawek dziennych grzywny po 25 zł oraz orzeczono środek karny zakazu
prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, nakładając na
oskarżonego obowiązek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia
pojazdu, a także orzeczono podanie wyroku do publicznej wiadomości. Wyrok jest
prawomocny i wykonalny z dniem 19.01.2018 r.

Ogłoszenie płatne