Nie masz konta? Zarejestruj się

Zgłoś komentarz do moderacji

Następujący komentarz zostanie przekazany do moderacji:
§11 Sesje Rady i jej działalność są jawne, a ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. §12 1. ==== Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady , w szczególności zwołuje sesję ustala czas , miejsce i porządek obrad. ====================Prowadzi sesje Rady, co może czynić także wyznaczony przez niego wiceprzewodniczący. W przypadku nieobecności Przewodniczący Rady i nie wyznaczenia wiceprzewodniczącego zadania Przewodniczącego Rady wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. 2. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez Przewodniczącego formuły: "Otwieram sesję Rady Miasta Trzebini", a zamknięcie sesji po wypowiedzeniu formuły "Zamykam sesję Rady Miasta Trzebini". 3. Dla ważności podejmowanych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu Rady (quorum). 4. Po otwarciu sesji Przewodniczący stwierdza na podstawie faktycznej obecności radnych prawomocność obrad, a w przypadku braku quorum sesja się nie odbywa. 5. Jeżeli brak quorum nastąpi i zostanie stwierdzony w trakcie posiedzenia Przewodniczący przerywa obrady i ustala termin kolejnego posiedzenia tej samej sesji. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska radnych, którzy opuścili obrady odnotowuje się w tej sytuacji w protokole z sesji.***************************************************************************** Czyli TO WALDEMAR WSZOŁEK USTALIŁ MIEJSCE I CZAS OBRAD

Napisany przez zielone muchomory, 06.01.2019 22:10

W powodzie zgłoszenia wpisz jak najwięcej informacji. Możesz pozostawić do siebie numer kontaktowy.
Wysyłając zgłoszenie, zgadzasz się z postanowieniam regulaminu dotyczącymi zbierania, przechowywania oraz przetwarzania danych.
Twoje zgłoszenie zostaje wysłane z adresu IP: 3.236.214.224 / ec2-3-236-214-224.compute-1.amazonaws.com
CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)