Nie masz konta? Zarejestruj się

Chrzanów

Największa grupa to obywatele Ukrainy

06.06.2019 16:00 | 0 komentarzy | 6 671 odsłon | Tadeusz Jachnicki

Liczba cudzoziemców z ważnymi zezwoleniami na pobyt (czasowy lub stały) w Małopolsce osiągnęła 40 tys. osób. ZUS w Chrzanowie zarejestrował 4200 z nich.

0
Największa grupa to obywatele Ukrainy
Około 12 proc. obcokrajowców pracuje w branży budowlanej
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zdecydowanie najliczniejszą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Dominują migracje czasowe związane z chęcią podjęcia pracy.

Do głównych grup cudzoziemców posiadających ważne zezwolenia na pobyt zarejestrowane w województwie małopolskim należą obywatele:
- Ukrainy: 20,8 tys. osób,
- Rosji: 1,5 tys. os.,
- Włoch: 1,4 tys. os.,
- Białorusi: 1,3 tys. os.,
- Indii: 0,9 tys. os.

Prawie 64 proc. cudzoziemców w województwie posiadających zezwolenia na pobyt to osoby w przedziale wiekowym 20 - 39 lat, a ok. 20 proc. w przedziale 40 - 59 lat.

Przeważają mężczyźni - 24 tys. osób (60 proc.). Kobiet jest 16 tys.

Wśród najpopularniejszych typów dokumentów posiadanych przez obcokrajowców dominują zezwolenia na pobyt czasowy (maksymalnie do 3 lat) - 58 proc., zarejestrowany pobyt obywatela UE - 23 proc. oraz zezwolenia na pobyt stały - 15 proc.

W całej Polsce ważne zezwolenia na pobyt posiada obecnie ok. 396 tys. cudzoziemców. Najwięcej z nich przebywa w województwie mazowieckim, gdzie swój pobyt zarejestrowało ok. 116 tys. osób. Kolejnymi najpopularniejszymi regionami wśród obcokrajowców są województwa: małopolskie (40 tys. osób), dolnośląskie (32 tys.) oraz wielkopolskie (31 tys.).

Powyższe dane nie uwzględniają osób przebywających w Polsce tymczasowo np. na podstawie wiz.