Nie masz konta? Zarejestruj się

Trzebinia

Będą rozmowy w sprawie przyszłości synagogi w Trzebini

19.01.2023 21:31 | 3 komentarze | 3 142 odsłony | Alicja Molenda
Na prośbę Gminy Żydowskiej w Katowicach, ma dojść do spotkania jej przedstawicieli z burmistrzem Trzebini.
3
Będą rozmowy w sprawie przyszłości synagogi w Trzebini
Synagoga Kupiecka w Trzebini od podwórka Fot. z archiwum "Przełomu"
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Gmina Wyznaniowa Żydowska w Katowicach najpierw planowała odzyskanie synagogi będącej formalnie w rękach gminy Trzebinia. Zgłosiła nawet swe roszczenia do Komisji Regulacyjnej Do Spraw Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Warszawie. Te roszczenia powstrzymywały z kolei trzebiński samorząd przed jakąkolwiek ingerencją w nieruchomość. Opornie szło nawet zabezpieczanie obiektu przed zniszczeniem.

Kiedy do sprawy włączyli się społecznicy, a wojewódzki konserwator zabytków wpisał synagogę do rejestru, gmina żydowska, której nie stać na wyłożenie pieniędzy na remont, chce wycofać wniosek z komisji regulacyjnej. Wcześniej poprosiła jednak o spotkanie z władzami miasta.

Sedno sprawy stanowi znalezienie pieniędzy na odnowę ostatniej istniejącej w powiecie synagogi, jej przyszłe  przeznaczenie i utrzymanie, bo czasy dla zabytków i kultury są trudne.

Niewątpliwe dużą pomocą dla gminy mogą być mocno zaangażowani w ten temat społecznicy, a także ewentualne wsparcie ze strony środowisk żydowskich za granicą, dla których ten budynek ma wartość historyczą i  sentymentalną.

Obiekt na pewno nie będzie już służył kultowi, ale mógłby być świetnym centrum dialogu międzykulturowego, miejscem służącym edukacji regionalnej, informacji turystycznej, przystankiem dla odwiedzajacych miasto Żydów, a przede wszystkim miejscem pamięci o dawnych mieszkańcach Trzebini, którzy przyczynili się do rozwoju miasta.

Sprawa wymaga rozmów, edukacji, zrozumienia i szerokiej współpracy. Życzmy więc temu dialogowi sukcesu.

-----------------------------------------------

Synagoga w Trzebini - ostatnia w powiecie chrzanowskim - czeka na ocalenie

Zobaczcie, jak wyglądała nieistniejąca synagoga w Chrzanowie