Nie masz konta? Zarejestruj się

MAŁOPOLSKA

Telefoniczne porady i informacje dla pacjentów

10.02.2019 19:22 | 2 komentarze | 2 958 odsłony | Alicja Molenda

Pod bezpłatnym numerem 800-190-590 chorzy i ich rodziny porozmawiać mogą z ekspertami m.in. o padaczce u dzieci, stomii, stwardnieniu rozsianym, możliwości udziału w badaniach klinicznych.

2
Telefoniczne porady i informacje dla pacjentów
Telefoniczna Informacja Pacjenta
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

"Łączy nas pacjent" to wspólny projekt Rzecznika Praw Pacjenta oraz przedstawicieli największych w Polsce organizacji pacjentów. W ramach tego projektu specjaliści z poszczególnych organizacji wraz z ekspertami Rzecznika udzielają telefonicznych porad i informacji dotyczących określonych chorób.

W lutym w Telefonicznej Informacji Pacjenta będą dyżurować:

11 lutego (poniedziałek) - 10:00 - 14:00 Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Chorych na Padaczkę;

Zakres prowadzonych porad: opieka medyczna i terapia dzieci chorych na padaczkę;
przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

11 lutego (poniedziałek) - 16:00 - 17:30 Stowarzyszenie na rzecz osób z niedoborem alfa-1 antytrypsyny w Polsce

Zakres prowadzonych porad: informowanie o chorobie związanej z niedoborem antytrypsyny, diagnostyce, leczeniu, rokowaniach i profilaktyce.

13 lutego (środa) - 8:00 - 12:00 Fundacja STOMAlife;

Zakres prowadzonych porad: radzenie sobie ze stomią zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci; poradnictwo dla stomików i ich opiekunów oraz członków rodzin; dostęp do zwiększonego limitu na sprzęt stomijny dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

14 lutego (czwartek) - 10:00 - 12:00 Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego;

Zakres prowadzonych porad: objawy, diagnostyce, sposoby leczenia i rehabilitacji osób ze stwardnieniem rozsianym; informacje o ośrodkach leczenia SM w Polsce; wsparcie osób ze stwardnieniem rozsianym, ich rodzin i bliskich.

15 lutego (piątek) - 13:00-15:00 Fundacja Urszuli Jaworskiej;

Zakres prowadzonych porad: informowanie o badaniach klinicznych w Polsce, kto może brać udział w badaniach klinicznych; jak zgłosić się do badania klinicznego oraz porady dotyczące: zakażeń HCV; informowanie o możliwościach leczenia i ścieżkach diagnostyki; informowanie o możliwościach uzyskania wsparcia w organizacjach pacjentów.

Więcej informacji o osobach dyżurujących oraz grafik z dyżurami przedstawicieli organizacji pacjentów znajduje się na naszej stronie internetowej: http://www.rpp.gov.pl/porady-ekspertow-ngo

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zadzwonić na numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800-190-590, gdzie zostaną połączeni z przedstawicielem organizacji pacjentów.


...