Nie masz konta? Zarejestruj się

Chrzanów

Skrzynka pocztowa - każdy powinien ją mieć

22.04.2020 20:10 | 42 komentarze | 5 292 odsłon | Alicja Molenda

Czym jest tajemnicza "oddawcza skrzynka pocztowa", jakie powinna mieć wymiary, gdzie wisieć, i co grozi za jej brak. Wyjaśniamy wątpliwości.

42
Skrzynka pocztowa - każdy powinien ją mieć
Skrzynka odbiorcza. Każdy powinien ją mieć
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Trwa dyskusja dotycząca wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Projekt ustawy o szczególnych zasadach przeprowadzenia tych wyborów (dalej: Projekt) zakłada, że zostaną one przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego.

Bez wchodzenia tutaj w szczegóły dotyczące przeprowadzenia samych wyborów, to wspomnieć trzeba tylko, że zgodnie z Projektem, Poczta Polska (jako "operator wyznaczony") ma zapewnić dostarczenie pakietu wyborczego każdemu wyborcy "bezpośrednio do oddawczej skrzynki pocztowej". Wyborca chcąc zagłosować wrzucić powinien swój głos (oczywiście po wypełnieniu karty do głosowania i podpisaniu stosownego oświadczenia) do "nadawczej skrzynki pocztowej".

Nie będziemy się tutaj zajmować "skrzynkami nadawczymi", do których będziemy wrzucali głosy, bo jeszcze nikt nie wie, jak one będą wyglądać. Wymagania co do tych skrzynek określone zostaną dopiero w drodze przepisów wykonawczych po uchwaleniu i wejściu w życie ustawy. Wyjaśnienia wymaga natomiast, co to jest ta tajemnicza "oddawcza skrzynka pocztowa" i czy mamy obowiązek jej posiadania?

Oddawcza skrzynka pocztowa to zwykła skrzynka na listy, do której listonosz wrzuca przychodzącą do nas korespondencję. Mamy obowiązek posiadania takiej skrzynki, a sprawę tę regulują przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U.2018.2188 t.j. z dnia 23.11.2018). Zgodnie z art.40 tej ustawy, właściciel lub współwłaściciele: 1) nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny, 2) budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość - są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w przepisach wykonawczych.

Obowiązek ten zostanie dopełniony jeżeli skrzynka taka zostanie zamontowana:

- w budynkach jednorodzinnych - przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości,

- w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale - przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres. Dodać trzeba, że w budynkach wielorodzinnych obowiązek montażu skrzynki spoczywa na administratorze (zarządcy) budynku a nie na właścicielu mieszkania.
Przepisy regulują także, jakie wymogi stawiane są skrzynkom, i jakie wymiary powinna mieć taka skrzynka i tak:

- konstrukcja skrzynki oraz materiał, z którego jest wykonana musi zapewnić ochronę umieszczanych w niej przesyłek listowych w szczególności przed kradzieżą oraz w zakresie poufności, zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych,

- wielkość skrzynki powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę o wymiarach 229 mm x 324 mm oraz grubości przesyłek listowych co najmniej 60 mm.

- konstrukcja otworu wrzutowego skrzynki powinna zabezpieczać przesyłki listowe przed wyjęciem przez ten otwór.

Posiadanie skrzynki pocztowej jest zatem naszym obowiązkiem, a w razie jego niewypełnienia możemy się liczyć z nałożeniem kary w wysokości od 50 złotych do 10 000 złotych w zależności od "stopnia szkodliwości czynu". Taka sama kara może być na nas nałożona także wtedy, gdy skrzynka wprawdzie będzie, ale nie będzie spełniała stawianych jej wymagań.

Dla własnego dobra sprawdźmy, czy mamy zamontowaną skrzynkę pocztową, a jeżeli tak, to czy spełnia ona podstawowe wymogi, a przede wszystkim, czy otwór skrzynki pozwala na umieszczenie w niej koperty o wymiarach 229mm x 324mm.

Jeżeli najbliższe wybory na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej odbędą się i odbędą się wyłącznie w formie korespondencyjnej, to brak możliwości wrzucenia do skrzynki pakietu wyborczego przez listonosza z całą pewnością uznany zostanie za "czyn o wysokim stopniu szkodliwości", zwłaszcza, że wpływy z kar pieniężnych stanowią dochód budżetu państwa.

Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz.U.2018.2188 t.j. z dnia 2018.11.23). 2) Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie oddawczych skrzynek pocztowych (Dz.U.2014.506 z dnia 2014.04.22), 3) projekt ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 roku o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. - Senat Rzeczpospolitej Polskiej druk nr 99.

Edward Molenda, radca prawny