Nie masz konta? Zarejestruj się

MAŁOPOLSKA

5 miliardów złotych z Unii Europejskiej

13.05.2019 13:49 | 1 komentarz | 2 579 odsłony | Tadeusz Jachnicki

Tyle pieniędzy w ciągu 15 lat trafiło na małopolski rynek pracy.

1
5 miliardów złotych z Unii Europejskiej
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Aktualnie Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie realizuje dwa programy finansowane z UE. Ich celami są znalezienie zatrudnienia przez osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, tworzenie nowych miejsc pracy oraz wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Małopolska otrzyma do 2020 roku ponad 800 mln zł. Wsparciem zostanie objętych blisko 70 tys. młodych ludzi, w tym prawie 60 tys. bezrobotnych i 10 tys. biernych zawodowo.

Z kolei na poprawę aktywności zawodowej Małopolan do 2020 roku zostanie przeznaczone ponad 1,3 mld zł. Pomocą ma zostać objętych 133 tys. osób, w tym 50 tys. w ramach programów zdrowotnych.

Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Małopolanie mieli okazję uczestniczyć w ponad 3 tys. projektów unijnych wspierających ich na rynku pracy. Skorzystało z nich 853 tys. osób. Większość stanowiły kobiety.