Nie masz konta? Zarejestruj się

Historia

Po co kilka partii albo komitetów? wystarczy jeden, wspólny!

19.10.2018 14:42 | 1 komentarz | 2 061 odsłony | red

Front Narodowy został utworzony w 1952 roku, a od 1956 roku znany był pod nazwą Front Jedności Narodu. Organizacja ta prowadziła różne akcje społeczne, ale przede wszystkim zmonopolizowała przygotowywanie list kandydatów na wszelkie, ważniejsze wybory.

1
Po co kilka partii albo komitetów? wystarczy jeden, wspólny!
Jedna ze stron Frontu Narodowego na wybory z 1952 roku, poświęcona kandydatowi Kazimierzowi Wyce z Krzeszowic. Front go wpisał na listę, więc lud wybrał.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Front Jedności Narodu skupiał członków Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego, Stronnictwa Demokratycznego, związków zawodowych i innych organizacji społecznych i politycznych. Kierował nim przewodniczący Rady Państwa albo jego zastępca. To, co miał FJN zrobić, ustalano oczywiście w komitetach PZPR. Przede wszystkim układano tam listy wyborcze. Kandydaci wpisani na pierwszych miejscach mieli gwarancję zwycięstwa, bo tylko głosowanie bez skreśleń uważano za właściwe. Udający się z kartą do głosowania za kotarę byli podejrzani... Organizacja zdejmowała więc z barków robotników, chłopów i inteligencji pracującej ciężar zastanawiania się kogo wybrać na radnego czy posła. W 1983 roku Front Jedności Narodu został rozwiązany a w jego miejsce wszedł Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego.

Z czasów aktywnej działalności Frontu Narodowego na ziemi chrzanowskiej pozostała broszura wyborcza wydana w 1952 roku. Należeliśmy wtedy do Okręgu Wyborczego nr 63 w Chrzanowie. We wstępie do książeczki, jej autor, zapewne w imieniu wyborców, zadał pytanie: Kto wysunął tych kandydatów? I odpowiedział: Wysunął ich sam lud. Lud pewnie nie wiedział, że wysuwał, ale na wybory poszedł. I dobrze wybrał. Wszystkie 425 mandatów przypadło kandydatom Frontu Narodowego...
(LS)
Przełom nr 41 (1366) 17.10.2018