Nie masz konta? Zarejestruj się

Materiały promocyjne

Projekt Grantowy TAURONA – „Dobry Sąsiad” rozstrzygnięty

02.06.2021 12:35 | 0 komentarzy | 460 odsłon | red

Materiał promocyjny

Rozstrzygnięto IV edycję Projektu Grantowego „Dobry Sąsiad", którego organizatorem jest należąca do Grupy TAURON Kopalnia Wapienia „Czatkowice". Każdy z ośmiu pomysłów zostanie wsparty dotacją w wysokości 5000 zł. Zwycięskie inicjatywy odpowiadają na realne potrzeby lokalnych społeczności, poprzez m.in. pomoc w integracji osób niepełnosprawnych, promowanie aktywności fizycznej, przyczynianie się do rozwoju kulturalnego mieszkańców Gminy oraz popularyzację zdrowego stylu życia.
0
Projekt Grantowy TAURONA –  „Dobry Sąsiad” rozstrzygnięty
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

LISTA NAGRODZONYCH PROJEKTÓW:
Stowarzyszenie Otwórzmy Przed Nimi Życie - Integracyjny Piknik Wakacyjny pod lipami w Żarach
Wydarzenie ma charakter integracyjny, skierowane jest do osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. Piknik będzie okazją do odpoczynku na świeżym powietrzu, zabaw plenerowych oraz wspólnej biesiady.
Planowany termin realizacji to 10.07.2021 r.

Gminny Klub Sportowy "ŚWIT" w Krzeszowicach - Sport łączy Pokolenia
Organizacja Turnieju Pokoleń z okazji zbliżającego się 100-lecia Gminnego Klubu Sportowego "ŚWIT". Turniej piłki nożnej skierowany jest do najmłodszych zawodników Klubu GKS Świt Krzeszowice, seniorów oraz oldbojów. W rywalizacji wezmą również udział zawodnicy innych klubów sportowych działających na terenie gminy Krzeszowice.
Planowany termin realizacji to 28.08.2021 r.

Fundacja im. Rodziny Domańskich - Puchar Polski Juniorów i Seniorów w Kickboxingu Light Contact
Organizacja Pucharu Polski Juniorów i Seniorów w Kickboxingu Light Contact. Walki będą rozgrywane w formule Light Contact, według zasad Polskiego Związku Kickboxingu. Rywalizacja sportowa między zawodnikami odbędzie się  w kategoriach wiekowych junior i senior, planowane jest rozegranie ok. 100 walk.
Planowany termin realizacji to 9.10.2021 r.

Centrum Kultury i Sportu w Krzeszowicach - Spektrum kultury
Projekt zakłada organizację spotkań na terenie Gminy Krzeszowice dedykowanych osobom ze spektrum autyzmu. Uczestnicy wydarzenia będą mieli możliwość obcowania ze sztuką, odwiedzenia studia nagraniowego, wzięcia udziału w warsztatach plastycznych oraz w pokazie filmowym.
Planowany termin realizacji to czerwiec - wrzesień 2021 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Krzeszowicach - Biblioteczny Rajd Rowerowy
Organizacja rajdu rowerowego, podczas którego punktami postojowymi będą filie biblioteki, znajdujące się na terenie gminy Krzeszowice. W czasie rajdu uczestnicy będą mieli szansę poznać walory przyrodnicze gminy oraz wziąć udział w zabawach czytelniczych, ruchowych i plastycznych.
Planowany termin realizacji to 25.09.2021 r.

Ośrodek Rehabilitacji Narządu Ruchu "Krzeszowice" - Aktywny i zdrowy początek wakacji
Akcja zakłada udzielenie wsparcia dla dzieci i rodziców w obecnej sytuacji epidemiologicznej, związanej z dominacją siedzącego trybu życia oraz niskim poziomem aktywności sportowej. Plan wydarzenia przewiduje przeprowadzenie badań postawy ciała dzieci, instruktaż ćwiczeń oraz rozmowy z rodzicami na temat zalecanej aktywności fizycznej dla dziecka.
Planowany termin realizacji to 3.07.2021 r.

Stowarzyszenie Przyjaciół Dębnika - Dbamy o dziedzictwo naszych przodków
Stowarzyszenie dbające o kulturę i tradycje wsi Dębnik oraz o dziedzictwo przodków zamierza zlecić renowację pięknego pomnika wykonanego z czarnego wapienia (tzw. marmuru dębnickiego) przez jednego z słynnych miejscowych kamieniarzy - artystów w 1910 r. w 500 rocznicę Bitwy pod Grunwaldem.

Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krzeszowickiej - Dobry Sąsiad - dobra pamięć
Projekt ma na celu upamiętnić dr. Czesława Kotowskiego, wieloletniego dyrektora i prezesa Kopalni Wapienia "Czatkowice" oraz Honorowego Obywatela Krzeszowic. Wystawa w Muzeum Ziemi Krzeszowickiej przybliży także historię i znaczenie Kopalni Wapienia "Czatkowice", kierowanej ponad 30 lat przez prezesa Kotowskiego, na rzecz gminy Krzeszowice.
Planowany termin realizacji to grudzień 2021 r.

W konkursie mogły wziąć udział podmioty takie jak stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe i inne posiadające osobowość prawną. Złożenie wypełnionego formularza z opisem pomysłu i prowadzenie swojej działalności na terenie gminy Krzeszowice - tylko tyle wystarczyło, aby móc ubiegać się o grant w wysokości nawet 5 000 zł. Projekt zorganizowany był w formie konkursu, tak aby wszyscy jego uczestnicy mieli równe szanse w staraniu się o grant.

Obszary działania, w ramach których mogły być zgłaszane pomysły obejmowały w szczególności:

  • Rozwijanie ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury edukacyjnej, turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
  • Programy edukacyjne podnoszące jakość nauczania oraz wyrównujące szanse edukacyjne, promujące talenty oraz wybitne uzdolnienia dzieci i młodzieży,
  • Imprezy edukacyjne, sportowe, rekreacyjne, turystyczne lub kulturalne,
  • Wychowanie fizyczne, sport dzieci i młodzieży, sport dla wszystkich oraz sport osób z niepełnosprawnościami,
  • Działania proekologiczne i akcje społeczne,
  • Zagospodarowanie terenu,
  • Wszelkie inne działania na terenie Gminy Krzeszowice, które przyczynią się do poprawy jakości życia społeczności lokalnych.

Materiał promocyjny