Nie masz konta? Zarejestruj się

MAŁOPOLSKA

Po kontrolach ZUS setki osób straciły zasiłki chorobowe

08.08.2019 21:00 | 0 komentarzy | 7 608 odsłon | Marek Oratowski

Zakład Ubezpieczeń Społecznych coraz skuteczniej wychwytuje nieprawidłowości w zakresie wystawiania i korzystania ze zwolnień lekarskich. W pierwszym półroczu 2019 r. małopolskie oddziały ZUS zakwestionowały świadczenia chorobowe na kwotę blisko trzykrotnie wyższą, niż dwa lata wcześniej.

0
Po kontrolach ZUS setki osób straciły zasiłki chorobowe
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

ZUS prowadzi dwa typy kontroli: dotyczącą prawidłowości orzekania o czasowej niezdolności do pracy i prawidłowości wykorzystania zwolnień lekarskich. W pierwszym przypadku lekarze orzecznicy ZUS weryfikują, czy osoba na zwolnieniu lekarskim nadal jest chora i tym samym niezdolna do pracy. Druga kontrola polega na sprawdzeniu, czy chory wykorzystuje zwolnienie lekarskie zgodnie z przeznaczeniem. To znaczy nie pracuje lub nie wykonuje innych czynności, które są niezgodne z zaleceniami lekarza. W razie wykrycia nieprawidłowości zostaje  wstrzymana wypłata świadczenia. Gdy zostało już wypłacone, trzeba je oddać.

W pierwszym półroczu tego roku małopolskie oddziały ZUS przeprowadziły ponad 22 tysiące kontroli osób na zwolnieniach lekarskich. W ich następstwie wydano niemal 1,5 tys. decyzji wstrzymujących prawo do zasiłku chorobowego na kwotę blisko 1,5 mln zł (w ubiegłym roku było to 1,3 mln zł). Z tego w chrzanowskim oddziale ZUS na 3677 skontrolowanych osób 274 zostały pozbawione zasiłku. W sumie na kwotę ponad pół miiona złotych.


Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma również obowiązek obniżenia podstawy obliczenia wypłacanego zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego w przypadku, gdy u danej osoby ustał tytuł ubezpieczenia. Czyli na przykład rozwiązała umowę o pracę lub umowa ta wygasła. Z tego powodu od początku roku do czerwca w Małopolsce niemal 4,2 tys. osób miało obniżone wypłaty. Na kwotę 5,8 mln złotych.

- W Małopolsce łączna kwota obniżonych i cofniętych świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w I półroczu 2019 r. wyniosła 7,3 mln zł, w całym kraju zaś 104,2 mln złotych - podsumowuje Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce.