Nie masz konta? Zarejestruj się

Chrzanów

W 2027 roku autostrada A4 zostanie oddana przez Stalexport państwu

08.03.2023 07:14 | 7 komentarzy | 7 573 odsłon | Alicja Molenda
Wymiana całej nawierzchni autostrady, odwodnienie, budowa przepustów, dalsze skracanie czasu transakcji i zwiększenie przepustowości placów poboru opłat na małopolskiej A4 - ma w planach Stalexport do czasu wygaśnięcia koncesji na zarządzenie autostradą.
7
W 2027 roku autostrada A4  zostanie oddana przez Stalexport państwu
Za cztery lata A4 ma zarządzać państwo
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas
Miniony rok był dla koncesjonariusza czasem wzrostu przychodów oraz spadkiem zysku. Przychody wyniosły 413,9 mln zł i były o ok. 15 proc. wyższe niż w 2021 roku. Zysk netto wyniósł 85,7 mln zł i był o ok. 10 proc. niższy w stosunku do roku 2021, w którym wynosił 95,4 mln zł.

Nawierzchnia, odwodnienie

Jak informuje rzecznik prasowy Stalexportu Rafał Czechowski, do spadku zysku netto przyczyniły się przede wszystkim wyższe o prawie 53 proc. koszty własne sprzedaży (-191,4 mln zł w 2022 roku vs. -125,1 mln zł w 2021 roku), w których ujęto koszty z tytułu utworzenia rezerw na wymianę nawierzchni jezdni A4 Katowice-Kraków (wzrost o prawie 400 proc., tj. z 19,7 mln zł w roku 2021 do poziomu 78,3 mln zł w roku 2022). Znacząco wyższe koszty z tytułu utworzenia rezerw związane są z planowaną na kolejne lata, tj. do końca koncesji w 2027 roku, wymianą nawierzchni jezdni na całym płatnym odcinku, z uwzględnieniem wzrostu cen w sektorze budowlanym. Przetarg na ogłoszony został w styczniu 2023 r.

Poza wymianą nawierzchni, zakończona zostanie także modernizacja odwodnienia autostrady na całym odcinku koncesyjnym. Wyremontowane zostaną także: nawierzchnia jezdni na trzech węzłach autostradowych, a także wszystkie przejazdy awaryjne, trzy wiadukty w ciągu i nad autostradą oraz nawierzchnia betonowa na placach poboru opłat. Ponadto koncesjonariusz wybuduje dodatkowe miejsca obsługi podróżnych. Część z tych prac jest już w trakcie realizacji.

"Autostradę A4 pokonuje średnio 46,8 tys. pojazdów na dobę, w tym pojazdów osobowych 38,7 tys., a pojazdów ciężarowych 8,1 tys. Najwyższe natężenie ruchu odnotowano w sierpniu 2022 r. - średnio na dobę było to 53,9 tys. pojazdów."

W minionym roku kontynuowane były działania zmierzające do skrócenia czasu transakcji oraz zwiększenia przepustowości placów poboru opłat autostrady A4 Katowice-Kraków. Videotolling, czyli pobór opłat oparty o odczyt tablic rejestracyjnych z wykorzystaniem aplikacji mobilnych, rozszerzono o nową aplikację mPay. W trakcie roku zmieniona została także organizacja ruchu. Dla kierowców korzystających z płatności automatycznych funkcjonują po trzy bramki w każdym kierunku jazdy na placach poboru opłat w Mysłowicach i Balicach.

Wojna i przyszłość na autostradzie

W 2022 r. 5,5 mln zł wyniosła wartość zwolnień z opłat autostradą A4 pojazdów na ukraińskich numerach rejestracyjnych. Działo się to w czasie  największej fali uchodźczej. Autostrada stanowiła wtedy główny korytarz drogowy dla uchodźców z Ukrainy. Z opłat tych zwolniono także polskie i zagraniczne organizacje pozarządowe niosące pomoc humanitarną. Zwolnienie dla tych organizacji obowiązywało do końca 2022 roku i obowiązywać będzie jeszcze co najmniej do 31 marca 2023 roku.

Gospodarcze skutki wojny nie pozostały bez wpływu także na naszą działalność związaną z zarządzaniem autostradą A4 Katowice-Kraków. Znacząco wzrosły koszty materiałów i usług budowlanych, co wpłynęło bezpośrednio na wartość nakładów inwestycyjnych Grupy Kapitałowej w 2022 roku. Wyniosła ona blisko 70 mln zł tj. o ok. 40% więcej niż w 2021 roku i obejmowała przede wszystkim prace budowlane związane z modernizacją odwodnienia autostrady oraz modernizacją przepustów.

Wartość inwestycji zaplanowanych na 2023 rok to 112,4 mln zł. Duża ich część zostanie przeznaczona na dalszą modernizację odwodnienia autostrady, pozostałe środki pokryją remonty przepustów, wymianę barier, ogrodzenia i dalszą modernizację systemu poboru opłat. Koszt prac utrzymaniowych wyniesie 148 mln zł. Przed spółką m.in. wymiana nawierzchni jezdni, naprawy nawierzchni betonowej na PPO, remonty obiektów mostowych i ekranów akustycznych.

Prezes odszedł na emeryturę

28 lutego 2023 r. pełnienie funkcji prezesa zarządów Stalexport Autostrady S.A. oraz Stalexport Autostrada Małopolska S.A. zakończył Emil Wąsacz i przeszedł na emeryturę. Ze Stalexportem był związany 22 lata.

- Na przestrzeni tych lat, dzięki czasami radykalnym i odważnym decyzjom, udało się nam przekształcić Stalexport Autostrady S.A. ze stojącej na skraju upadłości spółki z branży stalowej w sprawnie funkcjonujące i dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, zarządzające pierwszą w Polsce komercyjną autostradą. Trasa A4 Katowice-Kraków, która początkowo była raczej drogą szybkiego ruchu, dzięki ogromnym nakładom finansowym, szeregowi inwestycji i znaczącej rozbudowie oraz modernizacji infrastruktury drogowej, stała się autostradą w pełnym tego słowa znaczeniu. (...) Wszystkim użytkownikom A4 Katowice-Kraków życzę szczęśliwych podróży!- napisał w pożegnalnym wystąpieniu.

###

Stalexport Autostrady S.A. pełni nadrzędną rolę w Grupie Kapitałowej koncentrującej swoją działalność na modernizacji i rozbudowie infrastruktury autostradowej. Firma, jako pierwsza w kraju, otrzymała koncesję na realizację pionierskiego projektu eksploatacji, przebudowy oraz przystosowania A4 Katowice-Kraków do wymogów płatnej autostrady. Filarami Grupy są: Stalexport Autostrada Małopolska S.A., koncesjonariusz autostrady A4 pomiędzy Katowicami a Krakowem oraz VIA4 S.A., operator tego odcinka. Wieloletnie doświadczenie Stalexport Autostrady S.A. oraz jej strategicznego inwestora - Atlantia S.p.A. pozwala Spółce oferować najwyższy standard usług na rynku autostradowym w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Stalexport Autostrady S.A., będąca współwłaścicielem biurowca w centrum Katowic oraz spółki zarządzającej tą nieruchomością - Biuro Centrum Sp. z o.o., prowadzi również działalność związaną z wynajmem powierzchni biurowych i miejsc parkingowych.