Nie masz konta? Zarejestruj się

Przełom Online

Jak prawidłowo zutylizować odpady budowlane?

01.02.2023 16:56 | 0 komentarzy | 1 651 odsłona | red

Materiał promocyjny

Prawidłowa utylizacja odpadów budowlanych może rodzić wiele pytań. Jak gospodarować odpadami po budowie, by nie budziło to żadnych zastrzeżeń, zarówno pod względem prawnym, jak i bezpieczeństwa ekologicznego?
0
Jak prawidłowo zutylizować odpady budowlane?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Co zaliczamy do odpadów budowlanych?

Odpadami budowlanymi są te śmieci, które powstają w czasie prowadzenia prac remontowych, rozbiórkowych, wyburzeniowych, i oczywiście w czasie budowy. Zaliczamy do tego rodzaju odpadów betonowy gruz, cegły, płytki, kafelki, terakotę, ale też płyty kartonowo-gipsowe, odpady instalacyjne, stolarkę okienną i drzwiową itp. Do odpadów z budowy zaliczyć można również wszelkie opakowania po materiałach budowlanych, opakowania po przyrządach do remontu, folie malarskie czy zużytą odzież roboczą.

Czy śmieciarka wywiezie śmieci budowlane?

W przeciwieństwie do odpadów bytowych, które powstają w czasie codziennego funkcjonowania w gospodarstwach domowych, odpady budowlane nie mogą zostać wyrzucone do zwykłych kubłów na śmieci komunalne. Z tego też powodu nie obejmuje ich standardowy wywóz śmieci w ramach odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Jeżeli śmieci po budowie umieszczone zostałyby np. w kuble na komunalne odpady zmieszane, naraziłoby to sprawcę takiego czynu na konsekwencje karne. Postępowanie ze śmieciami po budowie, w tym późniejsza technologia oczyszczania i recyklingu różni się od tej przeznaczonej na odpady komunalne, które zresztą segregujemy wg pięciu frakcji — na papier, metal i tworzywa sztuczne, opakowania szklane, odpady bio i śmieci zmieszane.

Co zrobić z odpadami z budowy?

Najważniejszą zasadą jest to, że wszystkim pracom, które generują odpady budowlane, musi towarzyszyć kontener na odpady budowlane. Składowanie odpadów bez kontenera jest niezgodne z prawem. Nawet jeżeli budujemy samodzielnie dom czy wyburzamy stary budynek gospodarczy na własnej posesji, nie możemy składować odpadów na gołej ziemi, narażając tym samym środowisko naturalne na zanieczyszczenia. Kontenera nie trzeba posiadać na własność, można odpłatnie wynająć go od specjalistycznych firm, takich jak skipgroup.pl, które podstawiają kontener niemalże na życzenie, ekspresowo, a same kontenery występują w wielu rozmiarach.

Jeżeli mowa o prowadzeniu budowy czy prac rozbiórkowych przez firmę budowlaną, to wg nowych przepisów, od 2025 roku niezbędne będzie, aby ekipy budowlane segregowały odpady z budowy, podobnie jak dzieje się to w przypadku odpadów komunalnych. Jednak frakcje odpadów nieco się tutaj różnią. Te, które dotyczą odpadów po budowie, przedstawiać mają się następująco: są to drewno, metale, tworzywa sztuczne, szkło, gips i odpady mineralne. Osobno występują odpady zmieszane, pod warunkiem że w ich skład nie wchodzą śmieci z żadnej z wymienionej wcześniej frakcji.

W przypadku osób prywatnych np. generujących śmieci budowlane z powodu remontu generalnego mieszkania, aż tak szczegółowa segregacja nie jest konieczna. Z reguły wystarcza jeden duży kontener na gruz, który można w razie jego zapełnienia zastąpić nowym, pustym.

Śmieci w kontenerze — co dalej?

Jeśli kontenery zapełnią się, firma, od której zostały wynajęte, przyjeżdża odebrać je wraz z całą zawartością. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie. Jeśli w cenę wynajmu kontenera wchodzi wywóz odpadów, a dobre firmy mają właśnie taką praktykę, samodzielne ich transportowanie do punktu PSZOK przestaje być naszym obowiązkiem. Nie ma więc problemu z organizowaniem dodatkowego transportu, umawianiem terminu odbioru śmieci, a następnie zwrotu wynajętego pojemnika na gruz. Wszystko odbywa się w ramach jednej usługi. Co dzieje się z odpadami budowlanymi? W większości przypadków zostają poddane recyklingowi. Wcześniej, w sortowni, wyłuskiwane są z odpadów i odpowiednio oczyszczane elementy nadające się do recyklingu. Najbardziej wartościowy z punktu widzenia odzysku jest tak zwany czysty gruz, czyli beton, ceramika (w tym porcelanowa armatura łazienkowa czy glazurowane płytki) i minerały (granit, kamienie polne i ozdobne, piasek, czysta ziemia).

Podsumowując, nie może być mowy o prawidłowej utylizacji odpadów budowlanych bez kontenera na odpady budowlane. To jedyny pojemnik, gdzie mogą być umieszczane tego rodzaju śmieci — wrzucanie gruzu do kubłów na śmieci bytowe to błąd! Jeżeli budowę prowadzi firma, dodatkowo zobowiązana jest do segregacji odpadów. Śmieci, które trafią finalnie do sortowni, mają szansę na efektywne odzyskiwanie surowców wtórnych.

Materiał promocyjny