Nie masz konta? Zarejestruj się

Chrzanów

Trzeba być noblistą, by napisać wypracowanie egzaminacyjne idealnie

20.05.2022 09:30 | 2 komentarze | 4 279 odsłony | Natalia Feluś
O tym, jak wygląda egzamin ósmych klas, który odbędzie się w polskich szkołach podstawowych w dniach 24-26 maja opowiada Mirosława Iwaszkiewicz, polonistka z SP10 w Chrzanowie i egzaminatorka od 20 lat.
2
Trzeba być noblistą, by napisać wypracowanie egzaminacyjne idealnie
Mirosława Iwaszkiewicz, polonistka z SP10 w Chrzanowie i egzaminatorka. Fot. NF
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas
Natalia Feluś: Jak wygląda tegoroczny egzamin?

Mirosława Iwaszkiewicz: Arkusz obowiązujący od kilku lat w oparciu o nową podstawę programową został rozbudowany. Mamy więc sporo krótkich, otwartych pytań, na które uczeń musi odpowiedzieć w kilku zdaniach np. wpisując argument lub uzasadnienie. Jest dosłownie kilka pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Uczeń musi również napisać jeden z dwóch tekstów w formie ogłoszenia lub zaproszenia.

Co z dłuższą formą pisemną?

To wypracowanie na co najmniej 200 wyrazów, za które można uzyskać maksymalnie 20 punktów (45 punktów liczy cały egzamin). Uczniowie na egzaminie mogą trafić albo na opowiadanie, albo na rozprawkę. We wcześniejszych latach uczeń musiał obowiązkowo nawiązać do wskazanej na egzaminie lektury. Obecnie tak nie jest, natomiast powinien odwołać się do kilku wybranych z tegorocznych lektur obowiązkowych.

Lektury to nie wszystko...

Ósmoklasiści muszą także opanować zagadnienia związane z gramatyką np. wskazywanie przypadka rzeczownika, określenie formy czasownika i wiele podobnych. To materiał, który nauczyciele realizują od klasy czwartej. Na ile to z uczniami wyćwiczymy, na tyle potem będą mieli ten zakres opanowany.

Z czym uczniowie mają największe trudności?

Z gramatyki np. z imiesłowami, które wciąż ćwiczymy. Czasem mylą się w pytaniach wydawałoby się oczywistych np. jak zapiszemy "nie" z przymiotnikiem "dobry"? Jeśli chodzi o formę pisemną, muszą pamiętać o logicznej argumentacji oraz nie pomylić lektur. Także stylistyka jest ważne - uczniowie muszą dbać o synonimy, również o zachowanie odpowiedniej formy tekstu, czyli np. pamiętać o akapitach.

Da się tego wyuczyć?

Napisanie wypracowania np. opowiadania idealnie wg kryteriów, które są podane przy ocenianiu, to wg mnie wyczyn godny noblisty. Trzeba mieć naprawdę dar opowiadania, by napisać całość z punktem kulminacyjnym, zakończeniem, morałem i dialogami. Natomiast dzieci w tej kwestii są kreatywne. My, nauczyciele uczymy ich wymyślać. A regularne ćwiczenia udoskonalają ich umiejętności w tym zakresie.

Całą rozmowę przeczytacie w bieżącym wydaniu Tygodnia "Przełom" dostępnym w wersji papierowej oraz elektronicznej do kupienia TUTAJ.