Nie masz konta? Zarejestruj się

Przełom Online

Do 90 proc. dofinansowania. Największe dla małych firm

02.06.2021 14:00 | 2 komentarze | 1 961 odsłona | Tadeusz Jachnicki
To pieniądze na poprawę bezpieczeństwa pracy. Do rozdysponowania jest 75 mln zł.
2
Do 90 proc. dofinansowania. Największe dla małych firm
Wysokość dofinansowania zależy od liczby osób, za które pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Firmy mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów, które poprawią bezpieczeństwo pracy i zmniejszą negatywne oddziaływanie szkodliwych czynników w miejscu pracy do końca czerwca. Wysokość dofinansowania zależy od liczby osób, za które pracodawca opłaca składki na ubezpieczenia społeczne.

Mikroprzedsiębiorstwa ubezpieczające od 1 do 9 osób mogą uzyskać wsparcie nawet do 90 proc. wartości projektu (nie więcej niż 140 tys. zł), a małe, które zgłaszają od 10 do 49 osób do 80 proc. (maksymalnie do 210 tys. zł).

- Najwyższe kwoty mogą otrzymać duże zakłady, które zatrudniają powyżej 250 osób. Na projekty inwestycyjno-doradcze może być przyznane nawet pół miliona zł, przy czym dofinansowania nie może przekroczyć 20 proc. wartości projektu - informuje Anna Szaniawska z małopolskiego ZUS.

Projekty mogą dotyczyć m.in. zakupu maszyn, urządzeń i sprzętu chroniącego przed hałasem oraz drganiami mechanicznymi, promieniowaniem elektromagnetycznym, urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości.

W konkursie mogą wziąć udział przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek (na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne) i podatków oraz nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji lub postępowania układowego.

Wniosek o dofinansowanie wraz z niezbędną dokumentacją należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem strony prewencja.zus.pl.

Szczegółowe warunki konkursu i dokumenty do pobrania są dostępne pod adresem www.zus.pl/prewencja oraz w Biuletynie Informacji Publicznej ZUS. Pytania dotyczące konkursu można kierować drogą elektroniczną na e-mail: konkurs@zus.pl.