Nie masz konta? Zarejestruj się

Przełom Online

Straciłeś robotę, dostaniesz 1400 złotych

05.06.2020 14:30 | 7 komentarzy | 3 962 odsłony | Tadeusz Jachnicki

Decyzję o tzw. dodatku solidarnościowym podjął sejm. Pieniądze przysługują od czerwca.

7
Straciłeś robotę, dostaniesz 1400 złotych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

1400 złotych miesięcznie, i tak przez kwartał, będzie przyznawane wszystkim, którzy stracili pracę (byli zatrudnieni na umowę o pracę) po 15 marca. Wypłatami zajmie się ZUS.

Dodatku nie dostaną osoby podlegające ubezpieczeniom społecznym lub obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego, w tym osobom mającym prawo do emerytury lub renty, rolnikom.

Na czas pobierania tego wsparcia - a mowa o trzech miesiącach licząc od 1 czerwca, zostanie wstrzymany zasiłek dla bezrobotnych.

Okres jego wypłaty nie zostanie jednak wliczony do okresu pobierania zasiłku dla bezrobotnych, czyli nie będzie skracał czasu pobierania bezrobotnego, a osoby, które otrzymają dodatek, będą ubezpieczone.

Zgodnie z ustawą, rząd może wydłużyć okres pobierania dodatku.
Jednocześnie ustawa zakłada podwyższenie zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł w okresie pierwszych 90 dni posiadania praw do zasiłku.