Nie masz konta? Zarejestruj się

Libiąż

Krótszy czas pracy i mniejsze pensje w kopalni Janina

29.04.2020 10:30 | 17 komentarzy | 13 542 odsłon | Michał Koryczan

To wprowadzone przez Tauron Wydobycie działania osłonowe na czas kryzysu spowodowanego epidemią koronawirusa.

17
Krótszy czas pracy i mniejsze pensje w kopalni Janina
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Aktualna sytuacja epidemii w negatywny sposób oddziałuje na całą rodzimą gospodarkę powodując m.in. znaczący spadek zapotrzebowania na energię elektryczną w przemyśle, szczególnie tą wytwarzaną w oparciu o węgiel kamienny. Konsekwencją jest ograniczenie zużycia węgla kamiennego.

Sytuacja ta wpływa negatywnie również na Tauron Wydobycie, który zarządza Zakładem Górniczym Janina w Libiążu, ZG Sobieski w Jaworznie oraz ZG Brzeszcze.

Kopalnie te są zmuszone do ograniczenia wydobycia, tak aby nie generować zalegania węgla na zwałach, co w konsekwencji mogłoby doprowadzić do zatrzymania pracy kopalń.

- Chcemy ochronić nasze zakłady górnicze przed negatywnymi skutkami rynkowymi epidemii, dlatego w porozumieniu ze stroną społeczną podejmujemy zdecydowane działania zaradcze. Ograniczamy czas pracy i tym samym wdrażamy solidarne obniżenie wynagrodzenia zarządu i wszystkich pracowników Spółki o 20 procent - mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu Tauron Wydobycie.

Porozumienie w sprawie wdrożenia pakietu działań osłonowych dla zakładów górniczych zarząd Tauron Wydobycie podpisał z reprezentatywnymi organizacjami związkowymi spółki.

- Naszym nadrzędnym celem pozostaje utrzymanie i ochrona miejsc pracy w zakładach górniczych Spółki oraz zapewnienie bezpieczeństwa pracy załóg górniczych TAURON Wydobycie i dostosowanie produkcji do aktualnej sytuacji rynkowej - podkreśla Tomasz Cudny.

Ograniczenie czasu pracy w wymiarze o 20 procent na trzy miesiące spółka wprowadzi na podstawie ustawy o Covid-19. W jednym dniu tygodnia w trzech kopalniach ruch zakładów ma odbywać się tak samo jak w dniach wolnych od pracy.

- Rozwiązaniem, które ograniczy produkcję zakładów górniczych spółki, utrzymując jednocześnie fronty wydobywcze, jest wprowadzenie obniżonego wymiaru czasu pracy. Specyfika funkcjonowania zakładów górniczych Tauron Wydobycie warunkuje, że optymalnymi dniami wolnymi będą środy. Pracownik wykonujący pracę w tym dniu, otrzyma zamiennie inny dzień wolny - mówi Tomasz Cudny. - Stawiamy na aktywny dialog ze stroną społeczną i regularnie informowanie o sytuacji ekonomicznej Spółki w kontekście sytuacji rynkowej, stąd wdrożone rozwiązania w zakresie organizacji pracy zostały wypracowane w toku konsultacji z organizacjami związkowymi wszystkich zakładów górniczych - podsumowuje prezes.

W kontekście negatywnych skutków ekonomicznych epidemii Tauron Wydobycie w ramach funkcjonujących instrumentów tzw. „tarczy antykryzysowej" wystąpi o rekompensatę, co częściowo pokryje straty spółki.