Nie masz konta? Zarejestruj się

Chrzanów

Płyną wnioski do ZUS o odroczenie składek na ubezpieczenia

29.03.2020 18:24 | 0 komentarzy | 2 646 odsłony | Alicja Molenda

Posługując się uproszczonym wnioskiem, przedsiębiorca może się starać o odroczenie od lutego do kwietnia m.in. płatności składek ubezpieczeniowych.

0
Płyną wnioski do ZUS o odroczenie składek na ubezpieczenia
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Ta możliwość nie ma na razie związku z tzw. "tarczą antykryzysową", bo ta ustawa wciąż nie jest obowiązującym prawem. Możliwość zwrócenia się do ZUS zawsze istniała, tylko ogłoszona przez Zakład procedura wygląda na nieco uproszczoną, co wynika z sytuacji.

Na stronie zus.pl czytamy, że dla wszystkich przedsiębiorców (niezeleżnie od rodzaju prowadzonej księgowości) jest ten sam wzór wniosku. Jest on dostępny na stronie internetowej Zakładu. Żeby go wypełnić, trzeba wpisać dane, m.in. NIP, REGON lub PESEL. Niezbędne jest krótkie wyjaśnienie, w jaki spośb epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuacje finansową wnioskodawcy i brak możliwości opłacenia należności dla ZUS w terminie.

We wniosku trzeba zaznaczyć czego on dotyczy, np. odroczenia terminu płatności składek, zawieszenia układu ratalnego czy zawieszenia spłaty już posiadanej umowy o odroczenie.

Dokument można przesłać elektronicznie – za pośrednictwem portalu PUE ZUS dołąćzając do niego skan lub zdjęcie podpisanego wniosku. Wypełniony i podpisany Wniosek o odroczenie terminu płatności składek/zawieszenie spłaty umowy o rozłożenie zadłużenia na raty/ zawieszenie spłaty umowy o odroczeniu terminu płatności składek na 3 miesiące, można też złożyć w skrzynce dostępnej w placówce ZUS lub wysłać pocztą.

Jeżeli ZUS pozytywnie rozpatrzy Wniosek, wyśle do przedsiębiorcy umowę na wskazany przez niego adres e-mail lub pocztą (jeżeli przedsiębiorca nie wskaże adresu mailowego).

Po otrzymaniu umowy należy ją przejrzeć i podpisać, a następnie przekazać do ZUS.

Z uwagi na zagrożenie epidemiczne podpisaną umowę (jej skan lub zdjęcie) można wysłać na adres
e-mail oddziału ZUS i na tej podstawie udzieli ulgi. Podpisaną umowę można też złożyć w skrzynce dostępnej w naszej placówce lub przesłać pocztą.

WAŻNE!
Jeśli przedsiębiorca skorzysta z możliwości przesłania umowy mailem, najpóźniej w ciągu 14 dni liczonych od dnia zakończenia stanu epidemii, musi wysłać do ZUS również papierowy oryginał dokumentu. Jeśli nie przekaże go w formie papierowej do ZUS, ZUS uzna, że umowa nie została zawarta. To spowoduje naliczenie odsetek od należności objętych umową.

Jeżeli w ciągu 3 miesięcy sytuacja finansowa przedsiębiorcy nie ulegnie poprawie, będzie on mógł wystąpić z wnioskiem o renegocjację zawartej umowy.

Aby uzyskać więcej informacji lub uzyskać wsparcie w wypełnianiu dokumentów, warto dzwonić do  z doradów ds. ulg i umorzeń.

(źródło: zus.pl)

Do ZUS w całej Polsce wpłynęło już 18,4 tys. wniosków w sprawie odroczenia terminu płatności składek.  W Chrzanowie 193. Media gospodarcze informują, że codziennie jest kilkadziesiąt tysięcy zapytań w tej sprawie. W niektórych przypadkach (firm, które decyzją państwa zaprzestały działalności) wskazanie przyczyny ubiegania się o pomoc w ZUS, już jest oczywiste. W innych, trudności mogą być kwestią najbliższej przyszłości. Możliwość jest cenna, ale przedsiębiorcy obawiają się skumulowania różnych należności, bo nie mają pewności, że za trzy miesiące będzie już normalnie .