Nie masz konta? Zarejestruj się

Chrzanów

04.07.2019 14:06 | 0 komentarzy | 4 759 odsłony | Tadeusz Jachnicki

Jest 9 milionów złotych dla pracodawców, by zapewnić dojrzałym pracownikom konieczne kursy, ale także lepsze warunki zatrudnienia.

0
Pieniądze na pracowników 50+
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Z najnowszego barometru zawodów wynika, że coraz trudniej będzie zatrudnić księgową, kierowcę ciężarówki, a także pracownika gastronomii, budowlanki, zakładu produkcyjnego czy usługowego.

Czy na rynku pracy idzie dobry czas dla pokolenia 50 plus?

- Tak, problemy ze znalezieniem wykwalifikowanej kadry, powodują, że pracodawcy coraz częściej patrzą w stronę swoich dojrzałych pracowników - zapewniają specjaliści.

Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzą Fundusze Europejskie. Przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu, organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów zakładających realizację programów przekwalifikowania, czyli przygotowanie pracowników do pracy na nowych lub zmodyfikowanych stanowiskach pracy o mniejszym obciążeniu dla zdrowia.
Udział w projektach umożliwi dojrzałym pracownikom, kontynuowanie pracy w obrębie tego samego przedsiębiorstwa.

Preferowane będą projekty adresowane do pracowników powyżej 50. roku życia, którzy z racji wieku i stanu zdrowia wymagają szczególnego wsparcia. Pomocą mogą być także objęci pracownicy, którzy od co najmniej pół roku pracują na stanowiskach o szczególnym charakterze, wymagających wyjątkowej odpowiedzialności oraz sprawności psychofizycznej (np. w górnictwie, energetyce, hutnictwie czy przemyśle metalowym). Uczestnikami projektu mogą być też osoby nie należące do ww grup, ale z uwagi na charakter swojej pracy są narażone na pogorszenie stanu zdrowia i dlatego wymagają objęcia programem przekwalifikowania.

Ponadto w ramach projektów możliwe będzie także doposażenie lub wyposażenie stanowisk pracy zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez pracodawców mające na celu zapewnienie ergonomii lub bezpieczeństwa stanowiska pracy oraz utrzymanie zatrudnienia.

Maksymalny poziom całkowitego dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi aż 95%.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Małopolsce, również w Chrzanowie.