Nie masz konta? Zarejestruj się

Praca, biznes, edukacja

Stworzyć dolinę energetyczną

24.11.2010 11:59 | 0 komentarzy | 3 909 odsłony | red
W Miękini powstaje centrum energii odnawialnej, mogące wpłynąć na rozwój całej gminy. Na temat jego budowy z prof. dr hab. inż. Antonim Tajdusiem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, rozmawia Ewa Solak.
0
Stworzyć dolinę energetyczną
Prof. dr hab. inż. Antoni Tajduś, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

W Miękini powstaje centrum energii odnawialnej, mogące wpłynąć na rozwój całej gminy. Na temat jego budowy z prof. dr hab. inż. Antonim Tajdusiem, rektorem Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, rozmawia Ewa Solak.

Ewa Solak: Od paru lat AGH pertraktuje z gminą Krzeszowice nad stworzeniem w Miękini ogromnego centrum energii odnawialnej. Czemu chce je uruchomić właśnie tam?
Antoni Tajduś:
- Od wielu lat mamy tam ośrodek szkoleniowy. Choć w okolicy istnieje wiele miejsc dla praktyk studenckich, postanowiliśmy wykorzystać bazę, jaką mamy w Miękini. Jest blisko Krakowa. Ma doskonałe położenie. Nasza uczelnia bardzo rozwija się w zakresie energetyki. Niebawem zaczniemy działać w ramach ogromnego projektu międzyuczelnianego m.in. z zakresu energetyki z sześcioma krajami w Europie. W ramach wymiany co rok 30 inżynierów będzie się kształcić w tych sześciu ośrodkach akademickich. Jednym z nich będzie AGH. Do tworzonego laboratorium w Miękini także będą przyjeżdżać. Chcemy, aby ten ośrodek rozwijał się pod kątem badań nad wykorzystywaniem alternatywnych źródeł energii.

Na budowę Małopolskiego Centrum Odnawialnych Źródeł i Poszanowania Energii AGH otrzymał unijne dofinansowanie. Co znajdzie się w ośrodku?
- Pomysłodawcą i autorem projektu jest prof. dr hab. inż. Wojciech Górski. Prace będą nas kosztować 7,6 mln zł. Dofinansowanie wyniesie 4,6 mln zł. Budynek ośrodka szkoleniowego będzie gruntownie zmodernizowany. Powstanie tam profesjonalne laboratorium z salą wykładową dla 50 osób, sale laboratoryjne ze stanowiskami komputerowymi oraz pompami ciepła i kolektorami słonecznymi, gdzie prowadzone będą zajęcia praktyczne, pracownie naukowe czy biblioteka. Na piętrze natomiast przewidzieliśmy zaplecze socjalne, m.in. 11 pokoi dla 33 osób.

Niebawem podpiszecie porozumienie z gminą Krzeszowice na dalszy rozwój ośrodka.
- Budowa centrum energii i modernizacja budynku szkoleniowego to dopiero pierwszy etap projektu. Chcemy wykorzystać teren dawnego kamieniołomu. To doskonałe miejsce na stworzenie tam ośrodka o randze europejskiej, gdzie mogłyby nawet powstawać firmy wykorzystujące nasze patenty w produkcji elementów dla energetyki. To może wpłynąć na rozwój całej gminy, przyciąganie inwestorów i stymulowanie rynku pracy. Na uczelni mamy inkubator przedsiębiorczości dla studentów zakładających własne firmy. Jeśli nasze pomysły okażą się celne, możemy go uruchomić także tu.

Wierzy pan, że w Miękini uda się stworzyć dolinę energetyczną?
- Energetyka to jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin, także w gospodarce. Zainteresowanie wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii stale rośnie. Współpracujemy z Polskim Stowarzyszeniem Geotermicznym. Jako uczelnia chcemy być w tym najlepsi, a jednocześnie wierzymy, że właśnie w tym miejscu są do tworzenia takiego centrum najlepsze warunki.

Przełom nr 46 (965) 17.11.2010