Nie masz konta? Zarejestruj się

Praca, biznes, edukacja

Pośredniak ogranicza dotacje

16.02.2011 14:51 | 0 komentarzy | 4 291 odsłony | red
BEZROBOCIE. Zła wiadomość z lokalnego rynku pracy. Bezrobocie rośnie, a pieniędzy na walkę z nim jest dużo mniej niż rok temu.
0
Pośredniak ogranicza dotacje
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

BEZROBOCIE. Zła wiadomość z lokalnego rynku pracy. Bezrobocie rośnie, a pieniędzy na walkę z nim jest dużo mniej niż rok temu.

W 2010 r. chrzanowski PUP mógł przeznaczyć na pomoc bezrobotnym 8.165.100 zł. To pieniądze pochodzące z Funduszu Pracy dystrybuowanego przez państwo według tzw. algorytmu. W tym roku jest ich o 5.491.200 zł mniej! Także rok temu PUP skorzystał z możliwości ściągnięcia do powiatu dodatkowych pieniędzy z Europejskiego Funduszu Społecznego. Było tego aż 7,5 mln zł. W tym roku tych pieniędzy też może być mniej.

Trudna sytuacja klientów PUP
Tymczasem od sierpnia zeszłego roku systematycznie rośnie stopa bezrobocia w powiecie chrzanowskim. Pół roku temu wynosiła 10,9 proc., teraz już 13,1 proc. To blisko 5 procent więcej niż w październiku 2008 r., gdy zeszliśmy z tym wskaźnikiem do 8,7 proc.
- Na aktywne formy zwalczania bezrobocia Małopolska przeznaczyła w budżecie o 180 mln zł mniej niż przed rokiem. To pieniądze z EFS trafiające do beneficjentów konkursów ogłaszanych przez WUP (urzędy pracy, agencje, ośrodki szkoleniowe). Jeśli faktycznie będzie ich tak mało, na pewno odbije się to na lokalnym rynku. Zła wiadomość jest też taka, że chrzanowski PUP otrzymał z Funduszu Pracy zaledwie 30 proc. sumy, którą dysponował w 2010 r. Sytuacja klientów PUP i pracowników może być trudna w tym roku - uważa Bogusław Mąsior, wiceprzewodniczący sejmiku województwa małopolskiego.

Są już skutki ograniczeń
Radny Bogusław Mąsior mówi, że nadzieją na zwiększenie nakładów na walkę z bezrobociem są tegoroczne wybory parlamentarne.
- Może przed wyborami ministerstwo pracy lub województwo sypnie dodatkowym groszem - zastanawia się.
Co dla bezrobotnych oznacza zmniejszenie nakładów na walkę z bezrobociem?
Są już pierwsze skutki tych ograniczeń. Chrzanowski PUP zmniejszył dotacje dla osób chcących uruchomić własną działalność gospodarczą. Z 18,5 tys. zł do 15 tys. zł. Szykuje ostrzejszą weryfikację wniosków i rzadsze (kwartalne) konkursy biznesplanów towarzyszących tym wnioskom. Wygrają te, które znajdą się na czołowych miejscach list rankingowych.
- Powiatowej Radzie Zatrudnienia przedstawiliśmy do zaopiniowania także inne ograniczenia: skrócenie stażów i refundacji prac interwencyjnych, zmniejszenie kwoty finansowania szkoleń indywidualnych oraz likwidację refundacji kosztów przejazdu do miejsca odbywania stażu. Opinia jest pozytywna - informuje Jerzy Kasprzyk, zastępca dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie.

Jaki jest ratunek?
Wicedyrektor Kasprzyk ma nadzieję, że wzorem lat ubiegłych chrzanowski PUP pozyska dodatkowe pieniądze na walkę z bezrobociem. Chodzi o konkursy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego przez EFS, natomiast organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy.
- Na rzecz rynku pracy i rozwoju przedsiębiorczości działa też zgodnie ze statutem Lokalna Grupa Działania. Dysponuje wciąż sporą liczba pieniędzy. Szykujemy nowe konkursy. Chcemy też efektywniej współpracować z innymi instytucjami rynku pracy, realizującymi projekty dla bezrobotnych. To OPS-y, PCPR, OHP, firmy szkoleniowe, stowarzyszenia. Celem jest udoskonalenie rekrutacji do różnych projektów dla bezrobotnych - tłumaczy Jerzy Kasprzyk, wicedyrektor chrzanowskiego PUP.
Alicja Molenda

Jakie ograniczenia czekają bezrobotnych

Skrócenie stażów do 5 miesięcy dla młodzieży wchodzącej na rynek pracy i do 4 miesięcy dla pozostałych grup bezrobotnych.
 Mniejsza dotacja na podjęcie działalności gospodarczej dla bezrobotnych - 15 tys. zł (dotychczas 18,5 tys. zł).
 Mniejsza kwota na doposażenie miejsca pracy dla firm - 15 tys. zł
(dotychczas 18,5 tys. zł).
 Skrócenie o jeden miesiąc okresu refundacji prac interwencyjnych (obecnie 4, 5, 6, 8 miesięcy, w zależności od podmiotu ubiegającego się o refundację oraz od osoby kierowanej na takie stanowisko).
Zmniejszenie kwoty finansowania szkoleń indywidualnych do 5 tys. zł (w przypadku szkoleń wielostopniowych PUP finansuje tylko jedno szkolenie, tj. to, po którym osoba nabywa pełne uprawnienia do wykonywania określonego zawodu).
 Zmniejszenie kwoty dofinansowania studiów podyplomowych osób bezrobotnych do maksymalnie 5 tys. zł za cały okres trwania studiów.
 Likwidacja finansowania kosztów przejazdu do miejsca pracy, odbywania stażu, szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych lub odbywania zajęć w zakresie poradnictwa zawodowego lub pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy w związku ze skierowaniem przez PUP.

Przełom nr 6 (976) 9.02.2011