Nie masz konta? Zarejestruj się

Powiat chrzanowski

Na czym chrzanowski szpital zamierza zarabiać

30.10.2019 09:00 | 6 komentarzy | 5 786 odsłon | Marek Oratowski

Sytuacja finansowa powiatowej lecznicy nadal nie jest nadzwyczajna. Dyrekcja musi szukać dodatkowych pieniędzy na jej utrzymanie.

6
Na czym chrzanowski szpital zamierza zarabiać
Dyrektor szpitala Artur Baranowski
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Założenia nowego programu naprawczego przedstawił na wtorkowej sesji rady powiatu dyrektor placówki Artur Baranowski, bo strata na razie jest dość wysoka.

Sposobem na zwiększenie przychodów szpitala ma być m.in. wprowadzenie kompleksowej opieki nad kobietą w ciąży, zwiększenie liczby wszczepianych endoprotez i wprowadzenie usługi rehabilitacji pooperacyjnej dla pacjentów poddawanych takim zabiegom, rozszerzenie zakresu chemioterapii oraz opieki nad osobami po zawale, skracanie pobytu pacjentów na oddziałach i restrukturyzacja zadłużenia.

Planowane jest obniżenie kosztów zużycia energii dzięki planowanej termomodernizacji budynków oraz kosztów z tytułu wpłat na PFRON (dzięki uzyskaniu przez wszystkich uprawnionych pracowników szpitala orzeczeń o niepełnosprawności).

Program zakłada, że od 2021 roku strata szpitala będzie niższa od amortyzacji (kosztu odtworzenia majątku). Za dziewięć miesięcy tego roku sięga ona 6,5 miliona złotych, przy amortyzacji 4 miliony złotych. To o tyle ważne, że zgodnie z przepisami stratę ponad poziom amortyzacji musi pokryć organ założycielski, którym jest powiat.

Za przyjęciem nowego programu naprawczego głosowało 13 radnych, 1 był przeciw, a 8 wstrzymało się od głosu.