Nie masz konta? Zarejestruj się

MAŁOPOLSKA

Radni sejmiku jednogłośnie za apelem do zarządu województwa w sprawie Trzebini

24.04.2023 12:22 | 0 komentarzy | 3 534 odsłony | Alicja Molenda

AKTUALIZACJA

Klubu Radnych SWM Platforma.Nowoczesna Koalicja Obywatelska przygotował apel w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla gminy Trzebinia (1 mln zł) w związku z występującymi na jej terenie zapadliskami. Sejmik go dzisiaj przyjął.
0
Radni sejmiku jednogłośnie za apelem do zarządu województwa w sprawie Trzebini
Podczas konferencji prasowej w Krakowie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

O inicjatywie poinformował radny Tadeusz Arkit podczas konferencji prasowej i przesłał proponowaną treść apelu, który znalazł się w programie dzisiejszych obrad sejmiku. Uchwała zostałapodjęta jednogłośnie.

Cel, na jaki pieniądze mogą być przeznaczone, uzgodni zarząd województwa z burmistrzem Trzebini. Nie będzie to na pewno likwidacja zapadlisk, bo to jest obowiązek SRK, ale pomoc finansowa dla gminy w sporządzaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego, budowa infrastruktury drogowej, kanalizacji, wydatki wynikające przykładowo z konieczności zmiany lokalizacji zagrożonych terenów (cmentarz, ogródki i in.).

Treść apelu:

Sejmik Województwa Małopolskiego zwraca się z apelem do Zarządu Województwa Małopolskiego o udzielenie pomocy finansowej w wysokości 1 000 000 złotych dla Gminy Trzebinia przeznaczonej na usuwanie, zabezpieczanie i usuwanie skutków zapadlisk pogórniczych na jej terenie.

Gmina Trzebinia jest jedną z tych gmin, która od lat boryka się ze skutkami działalności przemysłowej po likwidacji zakładów takich jak Zakłady Metalurgiczne, kopalń Trzebionka i Siersza oraz wielu innych. W przypadku likwidacji kopalń w wyniku zaprzestania pompowania wód dołowych mamy do czynienia z systematycznym podnoszeniem się poziomu warstw wodonośnych, co jest z kolei przyczyną powstawania
zapadlisk. Ostatnie informacje udostępnione przez Głównego Geologa Kraju mówią o ponad 500 miejscach potencjalnych zapadlisk, w tym 38 miejsc to miejsca istotne z punktu widzenia społecznego. Skala tego zjawiska nakazuje określić sytuację jako kryzysową.
Mamy do czynienia z zagrożeniem dla zdrowia, życia i mienia. Zatem działania w zakresie zabezpieczenia terenu oraz przyszłościowe, umożliwiające bezpieczne funkcjonowanie gminy i jej rozwój powinny zostać podjęte niezwłocznie.
Biorąc powyższe względy pod uwagę udzielenie pomocy Gminie Trzebinia przez Województwo Małopolskie jest uzasadnione i potrzebne".

Otrzymują:
Marszałek Województwa Małopolskiego
Burmistrz Trzebini
Rada Miasta Trzebini

O najnowszym zapadlisku w Trzebini