Nie masz konta? Zarejestruj się

Alwernia

Ojciec Filip pokieruje nowym kołem PTT (ZDJĘCIA)

17.11.2023 19:00 | 0 komentarzy | 1 611 odsłona | Łukasz Dulowski
W Alwerni powstało koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego jako filia chrzanowskiego oddziału PTT.
0
Ojciec Filip pokieruje nowym kołem PTT (ZDJĘCIA)
Ojciec Filip (Mateusz Czub) został prezesem Młodzieżowego Koło PTT w Alwernia. FOT. Bogumił Ryś
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Młodzieżowe Koło PTT zaczęło działać przy Parafialnym Klubie Sportowym LSO Alwernia (skrót LSO oznacza Liturgiczna Służba Ołtarza).

Na razie członkami nowego koła zostało 19 dzieci i młodzieży oraz 18 dorosłych.

Zarząd alwerniańskiego koła: prezes - o. Filip (Mateusz Czub) z klasztoru bernardynów w Alwerni, Łukasz Kramarz - sekretarz, Kinga Wójcik - skarbniczka.

O. Filip (Mateusz Czub) skończył 29 lat. Magister teologii, wikary klasztoru bernardynów w Alwerni i wikariusz tamtejszej parafii. Uczy katechezy w przedszkolu i szkole w Alwerni. Jest opiekunem Liturgicznej Służby Ołtarza i moderatorem Franciszkańskiej Młodzieży Oazowej.

***
PTT w Chrzanowie powstało w lutym 1948 r. jako Koło PTT oddziału krakowskiego, zainicjowane przez grupę pasjonatów gór i turystyki górskiej, tzw. Grupę Inicjatywną. W jej skład weszli: Ludwik Łogiewa, Walenty Skorupski, Stanisław Loegler, Wilhelm Salasch i Janisław Ruliński.
1 kwietnia 1950 r. zorganizowano pierwsze Walne Zgromadzenie Koła PTT w Chrzanowie, którego głównym celem było przekształcenie Koła w Oddział PTT w Chrzanowie. Nowo powstały Oddział PTT w Chrzanowie liczył 64 członków.
Nowa Konstytucja 22 lipca 1952 r. oficjalnie i prawnie zmieniła Rzeczpospolitą Polską na PRL, co nie pozostało bez wpływu na działalność PTT w Chrzanowie. Działalność turystyczna i organizacyjna PTT w Chrzanowie zamarła i w zaistniałej sytuacji politycznej w kraju nie była możliwa.
Stan ten trwał przez 30 lat, aż do 1981 r., kiedy działalność PTT została reaktywowana. 10 grudnia 1981 r. na I Walnym Zgromadzeniu Wyborczym Delegatury PTT w Chrzanowie wybrano zarząd, na którego czele stanął prezes Stanisław Trębacz.
Oddział PTT Chrzanów liczy aktualnie około1200 członków. W skład Oddziału wchodzą 24 Szkolne Koła Krajoznawcze PTT w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
Prezesem chrzanowskiego PTT jest Remigiusz Lichota.