Nie masz konta? Zarejestruj się

Chrzanów

Onkologia w Chrzanowie powoli się odbudowuje

17.04.2024 09:00 | 0 komentarzy | 2 673 odsłony | Ewa Solak, (AM)
Jest nowy ordynator oddziału onkologicznego w chrzanowskim szpitalu. Dyrekcja mozolnie kompletuje ekipę specjalistów.
0
Onkologia w Chrzanowie powoli się odbudowuje
Oddział onkologiczny w chrzanowskim szpitalu zaczyna się odbudowywać
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Sytuacja na onkologii zrobiła się trudna, gdy z końcem ubiegłego roku trzy lekarki niemal jednocześnie się zwolniły. Na lodzie znaleźli się nie tylko chorzy na raka i czekający w kolejkach na podanie chemii. Na lodzie zostało też 14 wykwalifikowanych pielęgniarek (w tym większość ze specjalizacją onkologiczną lub w jej trakcie). Oddział wciąz pracuje w ograniczonym zakresie.

Robią co mogą

Personel i dyrekcja szpitala robili wszystko, żeby przeczekać do kwietnia, gdy w pracy powinien się stawić nowy onkolog. Czasowo oddział pozostawał pod kuratelą ordynatora pulmonologii dr n. med. Rafała Harata.

- Nowy ordynator onkologii, specjalista Marcin Kowalski już pracuje. Powoli kompletujemy załogę lekarską. Liczymy, że w maju będzie z nami trzech lekarzy - mówi Izabela Kiełbalska zastępca dyrektora ds. lecznictwa w chrzanowskim szpitalu.

Doktor Marcin Kowalski złożył jedyną ofertę w konkursie dotyczącym prowadzenia oddziału Onkologii Klinicznej, Chemioterapii, Poradni Onkologicznej i jednoczesne wykonywanie czynności lekarza kierującego oddziałem i poradnią. Jest specjalistą onkologii klinicznej, prowadzącym gabinet w Bielsku Białej. Jego umowa z chrzanowskim szpitalem obowiązywać ma od 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r. Szpital nie podał o ofercie ile jest w stanie wydać na te usługi.

W warunkach konkursu czytamy m.in., że oferent ma zapewnić pracę oddziału w wymiarze 168 godzin miesięcznie, od poniedziałku do piątku ( 7-14.35), a pracę onkologicznej poradni przyszpitalnej w godz. 8-19. Z uwagi na brak obsady lekarskiej na oddziale możliwa jest jest zmiana tego harmonogramu. Oferent ma też przeprowadzić 30 konsultacji onkologicznych DILO i 20 konsultacji na innych oddziałach.

Dyrektor Artur Baranowski na przedostatniej sesji powiatowej rady informował, że dwie lekarki mogące podjąć pracę na oddziale na wiosnę kończą specjalizacje. Według informacji dyrektora, w poradni przyszpitalnej przyjmuje już lekarka. Na początku roku onkologa klinicznego tam nie było.

Mieszkańcy zaniepokojeni

Oddział onkologii w Chrzanowie wciąż pracuje w ograniczonym zakresie. Wszyscy liczą, że wkrótce się to zmieni.

Obecnie na oddziale stacjonarnie leczy się dwóch pacjentów, a kilkoro przychodzi na tzw. chemioterapię jednodniową.

Jak powiedział "Przełomowi" dyrektor Artur Baranowski, pozyskanie specjalisty w dziedzinie onkologii jest trudne. W całym kraju jest ok. 800 takich lekarzy. Zapewnia, że celu pozyskania kadry dla oddziału odbył kilkadziesiat rozmów.

W sprawie oddziału onkologicznego do powiatu jako organu założycielskiego szpitala, wpłynęła petycja. Złożyła ją w trakcie styczniowej sesji uczennica I LO w Chrzanowie. Pod petycją znalazły się podpisy mieszkanców Chrzanowa. Adresowana została na ręce Piotra Rembiechy, przewodniczacego komisji zdrowia rady powiatu i lekarza w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie. Niepełnoletnią autorkę petycji podczas obrad komisji zdrowia w lutym reprezentowała opiekunka prawna.

Rada powiatu jednak petycji nie uwzględniła. Jak to uzasadnia?

(...)"Podnoszone w petycji zarzuty o wygaszaniu Oddziału Onkologii Klinicznej/Chemioterapii Szpitala Powiatowego w Chrzanowie i rzekomej likwidacji tego oddziału i bierności Dyrektora Szpitala w tym zakresie nie potwierdziły się. W rzeczywistości Dyrekcja Szpitala podejmuje działania mające na celu realizację kontraktu oraz zapewnienie dostępności do odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych i ich bezpieczeństwa dla pacjentów oraz pracowników. Szpital Powiatowy w Chrzanowie podjął wszystkie możliwe działania aby zminimalizować skutki konieczności ograniczenia działalności Oddziału Onkologii Klinicznej/Chemioterapii w okresie luty - marzec 2024 r. Wszyscy pacjenci objęci leczeniem w zakresie chemioterapii są zabezpieczeni i mają udzielane świadczenia zdrowotne przez lekarzy pracujących w oddziale oraz przy wsparciu innych lekarzy specjalistów zatrudnionych w Szpitalu. Szpital jest w trakcie zatrudniania nowej kadry lekarskiej. Od 1 kwietnia 2024 roku wymiar zatrudnienia lekarzy specjalistów w dziedzinie onkologii klinicznej ulegnie znacznemu zwiększeniu, w związku z czym pełna działalność Oddziału Onkologii Klinicznej/Chemioterapii zostanie przywrócona.

Wobec powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Powiatu Chrzanowskiego postanawia nie uwzględnić przedmiotowej petycji.
W związku z tym Rada Powiatu uznała petycję za niezasadną".

Na razie jednak na obudowującej się onkologii wciąż brakuje lekarzy.