Nie masz konta? Zarejestruj się

Przełom Online

Już palą się trawy, choć w kalendarzu wciąż zima

27.02.2024 11:30 | 2 komentarze | 2 448 odsłony | Grażyna Kaim

W poniedziałek wieczorem strażacy gasili pożar na nieużytkach przy Urzędniczej w Libiążu. Mimo zakazów i ostrzeżeń ludzie ciągle podpalają trawy.

2
Już palą się trawy, choć w kalendarzu wciąż zima
Pożary traw, arch. Przełomu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

To powtarzający się od lat na wiosnę bezmyślny, niebezpieczny i szkodliwy dla środowiska proceder.

 

26 lutego, strażacy zostali wezwani do pożaru na nieużytkach przy Urzędniczej w Libiążu. Jak informują ochotnicy z OSP Moczydło akcja nie trwała długo. Ogień został ugaszony w ciągu kwadransa. Spłonęło około 5 arów trawy.

Niestety, to dopiero preludium tego, co czeka strażaków każdej wiosny. Jak pokazują statystyki z ubiegłych lat najwięcej będzie ich w marcu i kwietniu.

W 2023 roku w Polsce strażacy interweniowali 20 904 razy przy pożarach traw i nieużytków rolnych (w województwie małopolskim 1356 razy). Były 3 ofiary śmiertelne i 36 osób rannych.

Strażacy przypominają, że wypalanie traw prowadzi do nieodwracalnych, niekorzystnych zmian w środowisku naturalnym - ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza.

Do atmosfery przedostaje się szereg związków chemicznych będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. Wypalanie traw jest również przyczyną wielu pożarów, które prowadzą także do wypadków śmiertelnych.

Ci, których te argumety nie przekonują i podpalają trawy, ryzykują, że zostaną ukarani - grzywną a nawet aresztem.

Ustawa z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody:

  • art. 124: „Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów".
  • art. 131 pkt. 12: „Kto (...) wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary... - podlega karze aresztu albo grzywny".

Ustawy z 28 września 1991 r. o lasach:

  • art. 30 ust. 3 „w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: rozniecenia ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, korzystania z otwartego płomienia, wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych".

Za wykroczenia tego typu grożą surowe sankcje:
art. 82 ustawy z 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń: kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł.
art. 163. § 1 ustawy z 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny stanowi: „Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10".

(oprac. na podst. www.gov.pl/web/kgpsp/Kampania-Stop-Pozarom-Traw)