Nie masz konta? Zarejestruj się

Powiat chrzanowski

29.11.2023 18:19 | 2 komentarze | 4 034 odsłony | Alicja Molenda
1 stycznia 2024 r. wchodzi w życie ustawa o szczególnej opiece geriatrycznej. Chodzi o kompleksowe podejście do diagnozowania i leczenia pacjenta, a w razie potrzeby także rehabilitacji.
2
Senior 75+ ma być zaopiekowany
fot. Bernt Muller Pixabay
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Ustawa wprowadza nowe opcje opieki, m.in. przesiewową diagnostykę geriatryczną na poziomie POZ, uruchomienie Centrów Zdrowia 75+ oraz tworzenie oddziałów geriatrycznych w szpitalach.

Centra Zdrowia 75+ mają być tworzone przez powiaty w ramach tzw. zadań zleconych przez państwo. Zanim powiat zgłosi wojewodzie potrzebę i zamiar zorganizowania takiego centrum, musi przeprowadzić szczegółowe rozeznanie potrzeb zdrowotnych osób 75+ na swoim terenie, zgodne z zapisami ustawy.

Ustawa umożliwia m.in. zawieranie porozumień miedzy powiatami, gdy któryś nie będzie miał możliwości stworzenia takiego centrum samodzielnie. Analizy mają się rozpocząć już w tym roku. Na zgłoszenia chęci utworzenia CZ 75+ będą dwa miesiące.

Na podstawie zgłoszeń powiatów powstanie plan opieki geriatrycznej w regionie.

Celem nowej regulacji prawnej jest kompleksowe podejście do diagnozowania i leczenia seniora, a w razie potrzeby także rehabilitacji. Obecnie senior skazany jest na leczenie specjalistyczne każdego ze schorzeń osobno.

Centrum Zdrowia 75+ to:

poradnia konsultacyjna (geriatria, rehabilitacja, opieka psychiatryczna, co najmniej jeden dzienny ośrodek opieki geriatrycznej, geriatryczny zespół opieki domowej, zespół koordynatorów opieki geriatrycznej zespół edukatorów zdrowotnych. CZ 75+ może postać albo w ramach struktury podmiotu leczniczego, albo jako nowy podmiot leczniczy tworzony przez powiat. Do sfinansowania działalności takiego centrum zobowiązany jest NFZ. Aby takie centrum powstało w powiecie zamieszkiwać powinno minimum 6000 maksimum 12 tys. seniorów po 75 roku życia zamieszkałych na danym terenie. Jeśli CZ 75+ znajdzie się w planie wojewódzkim, to powiat musi go stworzyć w ciągu 5 lat.