Nie masz konta? Zarejestruj się

Materiały promocyjne

Prawa i obowiązki stron przy wypowiedzeniu umowy: co musisz wiedzieć?

09.06.2023 00:00 | 0 komentarzy | 1 161 odsłona | red

Materiał promocyjny

Umowy to stały element naszego życia. Często zawieramy je ustnie lub przez internet, choć w poważnych kwestiach takich jak praca czy finanse warto postawić na formę pisemną. Jakie są prawa i obowiązki stron przy wypowiedzeniu umowy? Co musisz wiedzieć, zanim zdecydujesz się na złożenie wypowiedzenia?
0
Prawa i obowiązki stron przy wypowiedzeniu umowy: co musisz wiedzieć?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Jak wypowiedzieć umowę B2B?

Coraz więcej firm decyduje się na zatrudnianie poprzez B2B. Osoby, które wybrały taką formę współpracy prowadzą własną działalność gospodarczą. Nie są to więc pracownicy, a jedynie kontrahenci biznesowi. Zatrudnienie w ramach B2B wymaga podpisania umowy, która musi zawierać wiele skomplikowanych zapisów na temat wysokości i zasad wynagrodzenia, warunków pracy oraz innych, równie istotnych uzgodnień. Powinna również dokładnie opisywać kwestie związane z jej wypowiedzeniem.

Zasadniczo istnieją trzy sposoby na wypowiedzenie umowy B2B. Można to zrobić za porozumieniem stron, poprzez odstąpienie lub zwykłe wypowiedzenie. Pierwsza opcja jest zazwyczaj najkorzystniejsza. Oznacza ona, że decyzja o zakończeniu współpracy satysfakcjonuje obie strony, które rozstają się w dobrych relacjach. Z odstąpienia od współpracy można skorzystać, jeśli jeden z podmiotów zwleka z realizacją przydzielonych zadań lub nie wywiązuje się z obowiązków. Powód odstąpienia musi być istotny, co znaczy, że w rezultacie powstaje konkretna, wymierna szkoda.

Jeśli chodzi o zwykłe wypowiedzenie, to jego tryb jest regulowany w umowie B2B. Obie strony mogą umówić się na niemal dowolny okres wypowiedzenia, ale da się go skrócić, jeśli występują przeszkody natury obiektywnej (np. zmiany w prawie uniemożliwiające prowadzenie wykonywanej działalności). Ponadto w umowie mogą pojawić się kary umowne, np. za przedwczesne wypowiedzenie umowy lub ujawnienie poufnych informacji na temat współpracy. W razie wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem, który specjalizuje się w umowach B2B.

Wypowiedzenie umowy o pracę – co musi zawierać?

Umowa o pracę może zostać rozwiązana za porozumieniem stron, ale pracownik ma też opcję wypowiedzenia jej na własne życzenie. Wypowiedzenie można złożyć w dowolnym momencie poprzez przedstawienie oświadczenia o rozwiązaniu umowy. Wygląd i treść dokumentu jest dowolna, o ile ma on formę pisemną i zawiera informację o wypowiedzeniu umowy. Co istotne, nie trzeba ujawniać pracodawcy powodu rezygnacji z pracy.

Po złożeniu dokumentu obowiązuje tzw. okres wypowiedzenia, w trakcie którego pracownik wciąż jest zatrudniony u pracodawcy. Jego czas trwania zależy od stażu pracy w firmie – to od miesiąca do aż trzech miesięcy. Pracownik musi w tym czasie wykonywać obowiązki zawodowe, chyba że pracodawca zwolni go z obowiązku pracy poprzez pisemne oświadczenie. W ostatnim dniu pracy pracownik musi otrzymać świadectwo pracy, czyli dokument potwierdzający rozwiązanie stosunku pracy.

Jak wypowiedzieć umowę zlecenie?

Wypowiedzenie umowy zlecenie jest dużo łatwiejsze. Wystarczy złożyć zleceniodawcy oświadczenie w takiej samej formie, w jakiej została zawarta umowa. Jeśli istnieje obiektywnie ważna przesłanka, to zleceniobiorca nie powinien ponieść żadnych konsekwencji prawnych, nawet jeśli obie strony umówiły się na kary umowne. Jeśli jednak nie zaistniała obiektywna przesłanka, to zleceniobiorca ma obowiązek naprawienia szkody, a zleceniodawca może domagać się odszkodowania w sądzie. Co istotne, po rozwiązaniu umowy zlecenie zleceniodawca musi wypłacić pieniądze za wykonane czynności, a także zwrócić wydatki, jakie zleceniobiorca poniósł w celu wykonania zlecenia.

Wypowiedzenie w innych rodzajach umów

Polskie prawo dopuszcza inne formy zatrudnienia – są to np. umowa o dzieło lub umowa o praktyki absolwenckie. Ponadto polscy konsumenci oraz firmy zawierają miliony tysiące umów, zazwyczaj niezwiązanych z pracą i zarabianiem na życie. Ustawodawca przewiduje dużą swobodę w kwestii wypowiadania umów – w większości przypadków obie strony mogą uzgodnić niemal dowolne warunki wypowiedzenia, o ile nie stoi to w sprzeczności z obowiązującym prawem. Warto o tym pamiętać i zwrócić uwagę na warunki wypowiedzenia, czytając umowę przed jej podpisaniem!

Materiał promocyjny