Nie masz konta? Zarejestruj się

Powiat chrzanowski

Związkowcy z kopalni Janina w Libiążu zabierają głos w sprawie wstrząsów

19.04.2023 15:00 | 28 komentarzy | 7 727 odsłon | Grażyna Kaim
Kopalnia Janina w Libiążu sprawdzi odporność domów na szkody górniczeKopalnia Janina w Libiążu sprawdzi odporność domów na szkody górniczeKopalnia Janina w Libiążu sprawdzi odporność domów na szkody górniczeKrytyczne głosy mieszańców związane z powtarzającymi się wstrząsami z kopalni Janina w Libiążu sprowokowały przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych z tego zakładu do publikacji oświadczenia. Kierują je do mieszkańców powiatu chrzanowskiego.
28
Związkowcy z kopalni Janina w Libiążu zabierają głos w sprawie wstrząsów
Kopalnia Janina w Libiążu
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Pod pismem podpisali się przewodniczący wszystkich dziewięciu związków zawodowych funkcjonujących w libiąskiej kopalni.

Wysłali je m.in. do przedstawicieli rządu, instytucji państwowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych, także branżowych urzędów górniczych, parlamentarzystów i władz Tauronu Wydobycie.

Związkowcy nawiązują w piśmie do petycji, jakie w ostatnim czasie przygotowali mieszkańcy gminy Libiąż i gminy Chrzanów, w których wyrażają swój sprzeciw wobec wstrząsów pojawiających się na skutek działaności wydobywczej kopalni Janina.

Poniżej treść pisma w całości.

 

Libiąż, dnia 18.04.2023r

Szanowni Państwo,

Drodzy Mieszkańcy Powiatu Chrzanowskiego!

Jako przedstawiciele Organizacji Związkowych, działających w Zakładzie Górniczym Janina w Libiążu, reprezentujący interesy całej Załogi - w zdecydowanej większości także Mieszkańców Powiatu Chrzanowskiego, zatroskani o losy kopalni i całego Powiatu - w związku z nasilającymi krytycznymi głosami pod adresem ZG Janina i TAURON Wydobycie S.A., formułowanymi w petycjach i monitach kierowanych do władz samorządowych Chrzanowa, Libiąża, Babic ale też instytucji państwowych i branżowych dotyczącymi wstrząsów, powstałych w wyniku eksploatacji pokładu 207, czujemy się zobligowani do zabrania głosu w tej sprawie.

Jesteśmy bardzo mocno zaniepokojeni tym, iż wstrząsy, które są niezamierzonym skutkiem ubocznym rozpoczętej eksploatacji pokładu 207 występują w związku z napotkaniem trudnych warunków geologicznych, których nie można było wcześniej przewidzieć, są w jednej z petycji opisywane, jako „bezlitośnie nękające", czy też, jako „notoryczne łamanie ustawy zasadniczej", natomiast w drugiej pisze się o „lekceważeniu Mieszkańców przez władze Spółki".

Z przykrością stwierdzamy, iż takie przedstawianie sprawy, może sugerować zamierzone i celowe wywoływanie wstrząsów, co jest wysoce krzywdzące, nieprawdziwe i tendencyjne.

Odrzucając zarzut o lekceważeniu Mieszkańców, przez władze Spółki chcemy bardzo mocno podkreślić, iż kierownictwo Zakładu Górniczego Janina, opierając się na badaniach i doświadczeniu ekspertów w dziedzinie tąpań z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach, od samego początku prac wydobywczych w pokładzie 207, podejmuje intensywne działania profilaktyczne, mające na celu minimalizowanie skutków wybierania węgla w rejonach o pierwszym stopniu zagrożenia tąpaniami.

Na bieżąco monitorowana jest działalność górnicza kopalni przez instytucje zewnętrzne oraz wdrażane najnowsze metody zapobiegania tąpnięciom, które przynoszą efekty, ponieważ w wyniku wstrząsów - co jest dla Kierownictwa i Załogi ZG Janina najistotniejsze - nikt z Mieszkańców ani też Pracowników kopalni nie odniósł obrażeń.

Nie doszło też do żadnej katastrofy budowlanej, natomiast powstałe uszkodzenia budynków mieszkalnych i innych obiektów budowlanych są na bieżąco szacowane przez zespoły specjalistów z zakresu usuwania szkód górniczych, a w uzasadnionych - bardzo licznych - przypadkach wypłacane są przez TAURON Wydobycie S.A. odszkodowania pozwalające na usunięcie powstałych uszkodzeń.

Zarzucanie władzom Spółki naruszania Konstytucji RP, czy też innych przepisów prawa jest bezpodstawne, ponieważ ZG Janina jest pod stałym - ostatnio niezwykle zintensyfikowanym - nadzorem organów kontrolujących zarówno państwowych jak i branżowych, co bez wątpienia stanowi gwarancję działania Spółki zgodnie z obowiązującym prawem, również w kwestii ochrony środowiska, poruszonej w petycjach.

Równocześnie należy podkreślić, iż eksploatacja pokładu 207, w którym zalega węgiel o bardzo dobrych parametrach jakościowych, umożliwia produkcję paliwa o wysokiej jakości, które w chwili obecnej jest poszukiwane i chętnie kupowane przez odbiorców przemysłowych i indywidualnych. Przyczynia się to do rozwoju naszego zakładu i pozwala na utrzymanie - tak ważnych - miejsc pracy w Powiecie Chrzanowskim, a przede wszystkim zabezpiecza dostawy węgla dla elektrowni i odbiorców indywidualnych. Zważywszy na sytuację za naszą wschodnią granicą i wynikający z niej kryzys energetyczny, ma to ogromne znaczenie gospodarcze, a także strategiczne, czego nie można lekceważyć.

Nie podlega dyskusji fakt, iż dzięki kopalni, która razem z firmami zewnętrznymi zatrudnia ponad trzy tysiące osób, funkcjonuje zdecydowana większość okolicznych placówek handlowych i usługowych, z których oferty korzystają wszyscy Mieszkańcy powiatu, w tym zarówno obecni, jak i byli Pracownicy ZG Janina. Można zatem stwierdzić, że są to tak naprawdę kolejne miejsca pracy, które istnieją dzięki działalności ZG Janina, ponieważ, jak wynika z danych ekonomicznych, jedno miejsce pracy w kopalni powoduje zatrudnienie kolejnych 4 pracowników w sektorze usługowym i handlowym, czyli jest to około 12 OOO zatrudnionych osób, które mogą utrzymać siebie i swoje rodziny, dzięki pracy w ZG Janina i w powiązanych podmiotach gospodarczych.

W świetle tych danych, warto zastanowić się nad tym, jak wyglądałby powiat, gdyby największy zakład pracy jakim jest ZG Janina, zaprzestał swojej działalności lub tylko ją ograniczył i w konsekwencji zredukował zatrudnienie?

Zdajemy sobie sprawę, że wstrząsy są uciążliwe wywołują dyskomfort u Mieszkańców miejscowości najbardziej narażonych na ich występowanie - zwłaszcza, że większość z nas, Pracowników ZG Janina, to właśnie Mieszkańcy tych miejscowości i mamy te same, co Państwo nie będący pracownikami kopalni doświadczenia. Jednak patrzymy na tę kwestię, jako na niezamierzone i przejściowe niedogodności, które jesteśmy skłonni zaakceptować, aby nie doprowadzić do jeszcze gorszej sytuacji, jaką byłoby ewentualne ograniczenie wydobycia, czy zamknięcie naszego Zakładu i to nie tylko dla nas jako pracowników kopalni, ale także dla pozostałych Mieszkańców Powiatu, którzy w ten czy inny sposób związani są z funkcjonowaniem ZG Janina.

Skutki społeczne takiego działania wydają się być łatwe do przewidzenia, a ogromny wzrost bezrobocia i zachwianie równowagi gospodarczej w powiecie to najistotniejsze, ale nie jedyne z możliwych konsekwencji.

Państwo macie obawy związane ze wstrząsami, wywołującymi lęk o mienie i zdrowie, my jako Pracownicy przeżywamy lęk i obawy o nasze miejsca pracy, które możemy stracić, za sprawą Państwa petycji.
W tym miejscu pragniemy zaznaczyć, że Art. 65 Konstytucji RP gwarantuje Obywatelom prawo do wyboru zawodu miejsca pracy, a zatem próby zamknięcia, czy dążenie do ograniczenia działalności ZG Janina - co spowodowałoby bezrobocie co najmniej 12 OOO osób - też można by uznać za próby łamania ustawy zasadniczej.

Nie ulega wątpliwości, że kwestia wstrząsów górniczych to niezwykle złożony i trudny do jednoznacznej oceny zbiór zagadnień i problemów, które jednak, jako pragnący zgodnie koegzystować Pracownicy Zakładu Górniczego Janina i Mieszkańcy Powiatu - dla naszego wspólnego dobra - powinniśmy próbować wyjaśniać i rozwiązywać na drodze wzajemnego zrozumienia i perspektywicznego spojrzenia na przyszłość naszego regionu. Bez dodatkowych emocji, wywoływanych przez rozpowszechnianie krzywdzących ocen działania Kierownictwa i Załogi ZG Janina.

Zachowując spokój i w atmosferze wzajemnego szacunku - o co niniejszym prosimy - z pewnością uda się wypracować mechanizmy, pozwalające na dalszą zgodną koegzystencję, która dotychczas była możliwa i przynosiła i - mamy ogromną nadzieję - nadal będzie przynosić obopólne korzyści.

Dla ZG Janina jest to możliwość eksploatacji tutejszych złóż węgla i pozyskiwania Mieszkańców Powiatu, jako pracowników, zaś dla Państwa to możliwość korzystania z pieniędzy wpływających do budżetów gmin od ZG Janina z tytułu koncesji od Pracowników ZG Janina z tytuły podatków, natomiast dla Samorządów to dodatkowo brak problemów wynikających z ewentualnego wzrostu bezrobocia, które takie petycje mogą wywołać.

Ponadto ZG Janina od lat aktywnie włącza się w działalność społeczną charytatywną, wspomagając finansowo i rzeczowo liczne organizacje, zrzeszenia i instytucje działające na terenie Powiatu Chrzanowskiego, czy też sponsorując wydarzenia kulturalne, sportowe i rozrywkowe odbywające się w regionie, wspierając w ten sposób Samorządy.

Zatem mając to wszystko na uwadze, zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o zaprzestanie akcji, które mogą doprowadzić do ograniczenia wydobycia, bądź - w konsekwencji - do zamknięcia ZG Janina. Te niezbyt przemyślane i krótkowzroczne działania, mogą spowodować zapaść gospodarczą i społeczną całego Powiatu Chrzanowskiego i niewątpliwie w takim przypadku odbiją się bolesnym rykoszetem, uderzającym - i to niestety przez długi czas - we wszystkich jego Mieszkańców, a nie tylko - jak się niektórym wydaje - w Kierownictwo i Załogę ZG Janina. Ograniczyć działalność, czy zlikwidować zakład można dosyć szybko, ale zwiększyć wydobycie, czy odtworzyć zamkniętą już kopalnię, to: w pierwszym przypadku niezwykle trudna sprawa, a w drugim, rzecz w zasadzie niemożliwa. Czy o to chodzi autorom petycji?

Pod pismem podpisali się:

  • Marek Nosek, ZZ Kontra przy Tauron Wydobycie SA ZG Janina w Libiążu
  • Konrad Mucha, ZZ Maszynistów Wyciągowych Kopalń w Polsce przy Tauron Wydobycie SA ZG Janina - ZG Sobieski
  • Stanisław Kurnik, NSZZ Solidarność w Tauron Wydobycie SA ZG Janina
  • NSZZ Pracowników Tauron Wydobycie SA ZG Janina w Libiążu - bez nazwiska
  • Marcin Baca, ZZ "KADRA" przy Tauron Wydobycie SA ZG Janina
  • Mateusz Wilczak, WZZ Sierpień 80 ZG Janina Tauron Wydobycie SA
  • Mariusz Banaś, ZZ Pracowników Dołowych Tauron Wydobycie SA ZG Janina
  • Darusz Borowa, ZZ Ratowników Górniczych w Polsce przy ZG Janina
  • Lesław Wyrobiec, ZZ "PRZERÓBKA" przy Tauron Wydobycie SA ZG Janina w Libiążu

 

Przeczytaj też

Jest już ponad dwa tysiące podpisów pod petycją w sprawie wstrząsów

Mieszkańcy Libiąża zbierają podpisy pod petycją przeciw wstrząsom z kopalni Janina