Nie masz konta? Zarejestruj się

Materiały promocyjne

Wycena przedsiębiorstwa: jakie czynniki wpływają na wycenę i w jakim stopniu?

30.09.2020 12:45 | 0 komentarzy | 394 odsłony | red

Materiał promocyjny

Przy sprzedaży lub zakupie firmy czy zaciąganiu kredytu obrotowego – to najczęstsze sytuacje, gdy przedsiębiorcy zlecają ustalenie wartości przedsiębiorstwa. Dla rzeczoznawcy, który oszacuje wartość firmy, oznacza to konieczność pozyskania danych i wskazania czynników niezbędnych w procesie wyceny.

0
Wycena przedsiębiorstwa: jakie czynniki wpływają na wycenę i w jakim stopniu?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Jakie metody wyceny stosują rzeczoznawcy?

Rzeczoznawcy przygotowują profesjonalne wyceny podmiotów gospodarczych. Ustalenia wartości przedsiębiorstwa dokonują oni w oparciu o wybrane metody – wyceny firmy można dokonać w oparciu o jedną z wielu metod. Jakie metody wyceny wartości spółki są najpopularniejsze? Najczęściej używane metody to:

  • Metody dochodowe (metoda zdyskontowanych przepływów pieniężnych DCF, metoda zdyskontowanych zysków i metoda zdyskontowanych dywidend) – w ich przypadku bada się możliwe strumienie (przepływy) finansowe.
  • Metody majątkowe (metoda skorygowanych aktywów netto, metoda wartości odtworzeniowej i metoda wartości likwidacyjnej), w przypadku których kluczowy jest bilans. To właśnie z niego rzeczoznawca pozyskuje kluczowe informacje.
  • Metody porównawcze. W przypadku metod porównawczych zastosowanie mają różne wskaźniki i mnożniki cenowe czy notowania giełdowe. Szacowanie wartości firmy odbywa się przez jej porównanie do innych podmiotów działających na rynku.

Mimo że metod wyceny jest wiele, to nie każda może zawsze zostać zastosowana. Firmy, a precyzując ich właściciele, mają różne cele. To właśnie cel wyceny (np. sprzedaż udziałów) musi zostać uwzględniony przy dokonywaniu wyceny spółki. W przeciwnym razie nie będzie ona miarodajna.

Wycena przedsiębiorstwa Kraków – jeżeli interesuje Cię profesjonalna wycena przedsiębiorstw produkcyjnych czy finansowych, zwróć uwagę na to, komu ją zlecasz. Wyceny wartości przedsiębiorstwa może dokonać przedsiębiorca lub pracownik działu finansów, ale nie będzie to profesjonalna wycena firmy. Zgłaszając się do rzeczoznawcy, masz pewność, że otrzymany raport będziesz mógł dołączyć choćby do wniosku o pożyczkę.

Wycena spółki – najważniejsze czynniki materialne

W czasie swojej działalności na rynku firmy gromadzą majątek. Proces wyceny musi uwzględniać nabyte przez firmy ruchomości czy nieruchomości. Szacując wartość przedsiębiorstwa, rzeczoznawcy zwracają też uwagę na przepływy finansowe. Nie zawsze mowa o bieżących strumieniach – niektóre metody zakładają, że pod uwagę należy również wziąć przepływy, które mogą wystąpić w przyszłości. Inaczej mówiąc, konieczne jest dokonanie prognoz.

Rzeczoznawca, który przeprowadza wycenę danego podmiotu gospodarczego (np. spółki), powinien uwzględnić także marżę zysku operacyjnego, koszty kapitału czy dźwignię operacyjną i finansową. Nie bez znaczenia są też inwestycje w kapitał stały i pracujący oraz gotówkowa stopa podatkowa – wszystko to ma odzwierciedlenie w wartości firmy. Odpowiadając zatem na pytanie, co wpływa na wycenę przedsiębiorstwa, należy wskazać szereg czynników – dopiero uwzględnienie ich wszystkich pozwala prawidłowo ocenić wartość firmy.

Chcesz wiedzieć więcej o wycenie firmy? To szeroki temat, który wymaga zaznajomienia się z metodami wyceny biznesu. Czytaj również: „Wycena przedsiębiorstwa metodą dochodową – jak to zrobić?”.

Wyceny przedsiębiorstwa – czynniki niematerialne

Co jeszcze wpływa na wartość spółki? Dokonując wyceny danego podmiotu, należy wziąć pod uwagę czynniki niematerialne. Na każdym etapie poszczególne firmy mogą dysponować różnymi czynnikami niematerialnymi, które jednak przekładają się na zyski osiągane przez firmę. Do takich czynników należą m.in. wykorzystywane technologie, wiedza pracowników czy lojalni klienci. Trzeba pamiętać, że to właśnie zasoby niematerialne, którymi dysponuje przedsiębiorstwo, często przyczyniają się do tego, że w pewnym momencie prowadzonej działalności zdobywa ono miano lidera w branży.

Według wielu specjalistów czynniki niematerialne często są niedoceniane przez przedsiębiorców, podczas gdy są wyraźnie zauważalne. Przykładem mogą być choćby rozbieżności między wartością księgową i rynkową, przy czym należy zauważyć, że rozbieżności te zmieniają się w czasie. Proces wyceny spółki musi zatem obejmować wymienione wyżej czynniki niematerialne.

Jeżeli przedsiębiorca samodzielnie dokonuje wyceny firmy, to najczęściej nie bierze on pod uwagę czynników niematerialnych. Powodem jest brak wiedzy – właściciel firmy najczęściej nie wie, jak dokonać ich wyceny. Z kolei rzeczoznawca dysponuje paletą narzędzi, dzięki którym w procesie wyceny firmy może uwzględnić czynniki niematerialne, a także dokonać ich profesjonalnej wyceny.

Materiał promocyjny