Nie masz konta? Zarejestruj się

Materiały promocyjne

Technik rachunkowości - gdzie może podjąć pracę?

22.03.2019 15:39 | 0 komentarzy | 1 065 odsłona | red

Materiał promocyjny

Osoba,która uzyskała tytuł technika rachunkowości, może podjąć pracę w wielu różnych miejscach. Samo uzyskanie tytułu nie powinno zaś zająć więcej niż dwa lata, a nauka odbywa się w wybranej szkole policealnej.

0
Technik rachunkowości - gdzie może podjąć pracę?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Gdzie może podjąć pracę technik rachunkowości?

W takim zawodzie, osoba posiadająca kwalifikacje prowadzenia rachunkowości oraz rozliczania wynagrodzeń i danin publicznych, ma różne opcje co do podjęcia pracy. Mogą być to miejsca takie jak:
- biura księgowe i rachunkowe,
- działy finansowe, księgowe i kadrowe różnego rodzaju przedsiębiorstw,
- instytucje finansowe,
- zakłady budżetowe,
- banki,
- towarzystwa ubezpieczeniowe,
- urzędy administracji publicznej i urzędy skarbowe.
Tam technik rachunkowosci kraków może zostać zatrudniony na stanowisku księgowego, specjalisty do spraw finansów albo specjalisty do spraw kadr i płac.

Jak można osiągnąć tytuł technika rachunkowości?

Nauka tego zawodu jest realizowana w szkole policealnej, która posiada uprawnienia szkoły publicznej. Pierwsza kwalifikacja zawodową jest możliwa do uzyskania już po roku, a druga - już z tytułem technika - po dwóch latach nauki. Przyszły technik rachunkowości kształci się w szkole w zakresie prowadzenia księgowości i rozliczania danin publicznych, ale nabywa również umiejętności takie jak: rozliczanie wynagrodzeń, zgłaszanie pracowników do ZUS oraz rozliczanie należnych składek. Kształcenie obejmuje przygotowywania do: prowadzenia analiz finansowych, prowadzenia rejestru transakcji finansowych, a także korzystania z księgowych programów komputerowych. W trakcie zdobywania zawodu przyszli technicy rachunkowości klasyfikują też aktywa i pasywa, uczą się również rozliczania bilansów, prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania sprawozdań finansowych i dokumentacji z przebiegu inwentaryzacji. Po skończeniu szkoły takie osoby potrafią także zastosować przepisy ordynacji podatkowej, prawa pracy, gospodarczego, cywilnego oraz finansów publicznych. Wszystko to pokazuje, że technik rachunkowości to kierunek idealny dla osób dokładnych oraz skrupulatnych, które bez problemu zajmą się rozliczeniami, analizami i sprawozdaniami finansowymi.

Materiał promocyjny