Nie masz konta? Zarejestruj się

Przełom Online

Lotnisko Kraków Balice jeszcze urośnie. Zyska nowy pas startowy, większy terminal

26.11.2018 18:18 | 8 komentarzy | 6 139 odsłon | Alicja Molenda

Zatwierdzony dziś Plan Generalny Lotniska Kraków/Balice wyznacza kierunki jego rozwoju w ciągu najbliższych dwudziestu lat. Wartość planowanych inwestycji to około miliard złotych, 10 tysięcy bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy w regionie.

8
Lotnisko Kraków Balice jeszcze urośnie. Zyska nowy pas startowy, większy terminal
Radosław Włoszek - prezes zarządu krakowskiego lotniska, odbiera Plan Generalny Lotniska od Andrzeja Adamczyka- ministra infrastruktury. W środku wojewoda małopolski Piotr Ćwik, z prawej marszałek Witold Kozłowski. Fot. UMWM
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Wobec dużej dynamiki rozwojowej  małopolskiego portu lotniczego konieczne są zmiany infrastrukturalne, podnoszące komfort pasażerów i przewoźników.
Realizacja zadań opisanych w zatwierdzonym dzisiaj Planie generalnym lotniska została podzielona na etapy i jest spójna z wdrożoną Strategią grupy kapitałowej spółki Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. Dzięki temu w ciągu najbliższych 20 lat Kraków Airport będzie największym portem regionalnym w Polsce, które dąży do pełnienia roli lidera wśród europejskich portów regionalnych ze względu na najwyższą jakość obsługi pasażerów.

- Ze swojej strony zapewniam, że w ciągu tej kadencji podejmiemy konsekwentne działania, które będą miały na celu modyfikację przebiegu drogi wojewódzkiej 774 w sąsiedztwie lotniska. To nie tylko ułatwi rozwój lotniska, ale także znacząco poprawi komfort i przepustowość całej sieci dróg po zachodniej stronie Krakowa, usprawni transport lokalny i regionalny, a to przecież zadanie własne Samorządu Województwa Małopolskiego - powiedział dziś Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego.

Najważniejsze inwestycje na lotnisku
W 2036 r. Kraków Airport będzie obsługiwać głównie połączenia europejskie, realizowane przez przewoźników wykorzystujących przede wszystkim samoloty kodu C, czyli statki powietrzne najczęściej latające do/z Krakowa. Głównym zadaniem inwestycyjnym realizowanym w ramach Planu generalnego jest budowa nowej drogi startowej, która jest kluczowym elementem infrastruktury portu lotniczego. Nowa droga startowa będzie miała długość 2800 m i będzie wyposażona w infrastrukturę umożliwiającą wykonywanie operacji lotniczych w III CAT. Niemniej jednak, realizacja tego założenia wymaga także inwestycji niezależnych od portu m.in. PAŻP, IMGW.

Rozbudowany zostanie terminal pasażerski. We wrześniu podpisano umowę z wykonawcą projektu. Projektant przedstawi trzy warianty koncepcji rozbudowy terminalu; po ich analizie podjęta zostanie decyzja o wyborze finalnego rozwiązania. Rozbudowa terminalu pociąga za sobą zmiany na płycie postojowej lotniska, konieczne jest bowiem powiązanie inwestycji w logiczną całość z infrastrukturą zarówno w strefie ogólnodostępnej, jak i w zastrzeżonej.

Na płycie postojowej (czyli miejscu, na których na lotnisku parkują samoloty) będzie ok. 35 stanowisk dla samolotów kodu C (obecnie są 22 takie stanowiska). Już w 2017 r. rozpoczął się remont najstarszej (południowo-zachodniej) części płaszczyzny postojowej samolotów, rozbudowywana jest również płaszczyzna w części północnej. Zadania realizowane są etapowo, tak by ograniczyć wpływ prowadzonego remontu na bieżącą obsługę statków powietrznych.

Zgodnie z Planem Generalnym zostanie zmieniona lokalizacja terminalu Cargo, będzie on zbudowany bezpośrednio przy obecnej DW 774. Poprawi to dojazd do niego zwłaszcza samochodom ciężarowym, które nie będą już włączać się w wewnętrzny układ komunikacyjny lotniska przy terminalu pasażerskim.
W listopadzie br. podpisano umowę na opracowanie koncepcji architektoniczno - funkcjonalnej oraz pełnobranżowej dokumentacji projektowej dla budowy nowego terminala cargo. Projektant przedstawi trzy warianty koncepcji rozbudowy terminalu a po ich analizie podjęta zostanie decyzja o wyborze finalnego rozwiązania na podstawie, którego projektant opracuje pełno branżową dokumentację projektową.

Zgodnie z Planem generalnym ładunki cargo, jak do tej pory, będą obsługiwane głównie samolotami rejsowymi, a operacje cargo będą stanowiły niewielki odsetek lotów wykonywanych z krakowskiego lotniska.

Prognozy zatrudnienia
Zgodnie z wynikami analizy przeprowadzonej przez Międzynarodową Radę Portów Lotniczych (ACI - Airports Council International), oddziaływanie lotnisk na gospodarkę w regionie można podzielić na cztery grupy: bezpośrednie, pośrednie (związane z działalnością firm na lotniskach), wzbudzone (wydatki i inwestycje osób, które czerpią przychód z działalności lotnisk) i katalityczne (wpływ na rozwój przedsiębiorstw i napływ inwestorów). Dzięki rozwojowi Kraków Airport do 2036 roku powstanie w regionie łącznie ponad 10 tysięcy dodatkowych miejsc pracy odzwierciedlających cztery wspomniane wymiary oddziaływania lotniska na rynek pracy.

Rozwój infrastruktury okołolotniskowej
Lotnisko regionalne, jakim jest Kraków Airport, to ważny element infrastruktury transportowej kraju.
O możliwości obsługi pasażerów decyduje kompatybilna infrastruktura lotniskowa (m.in. terminal, urządzenia nawigacyjne, droga startowa, drogi kołowania, płaszczyzny postojowe); oraz wokół lotniska (m.in. parkingi, kolej, drogi dojazdowe). Rozwiązania komunikacyjne są ważne z punktu widzenia pasażerów, mieszkańców i pracowników lotniska. Wiele z tych inwestycji wymaga współpracy i dialogu, a decyzje o ich realizacji leżą w kompetencjach różnych podmiotów i instytucji dlatego też rozwój krakowskiego lotniska uwzględniają strategie: Krakowa, Powiatu Krakowskiego, Województwa Małopolskiego, sąsiadujących z lotniskiem gmin.

Zadania zaplanowane do 2036 roku, uwzględniają rozwój siatki połączeń i ruchu lotniczego w Polsce, który będzie również efektem powstania Centralnego Portu Komunikacyjnego.

O lotnisku Kraków/Balice
Kraków Airport jest największym portem regionalnym w Polsce z szeroką ofertą połączeń zarówno przewoźników tradycyjnych, jak i niskokosztowych i jedynym lotniskiem regionalnym w Polsce, które obsługuje powyżej 6 mln pasażerów w ciągu roku. 24 przewoźników oferuje ponad 120 bezpośrednich połączeń regularnych prosto z Krakowa na 4 kontynenty do: Europy, Azji, Ameryki Północnej i Afryki.

O planie

Plan Generalny Kraków Airport na lata 2016-2036 wyznacza kierunki rozwoju portu lotniczego w ciągu najbliższych dwudziestu lat. Przyjęty przez wszystkie organy spółki „Plan Generalny Lotniska Kraków/Balice na lata 2016-2036"- został przekazany zgodnie z procedurą do gmin objętych zasięgiem oddziaływania Planu. Po otrzymaniu opinii od poszczególnych gmin, dokument przekazano do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Po otrzymaniu odpowiedzi o spełnieniu wymagań określonych w Prawie Lotniczym; dokument został uzgodniony z Ministrem Obrony Narodowej oraz z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju. Następnie Plan Generalny został przekazany do zatwierdzenia przez Ministra Infrastruktury w zakresie zgodności z polityką transportową kraju. 26 listopada br. Andrzej Adamczyk, Minister Infrastruktury zatwierdził Plan Generalny Lotniska Kraków/Balice.

 

Oprac. na podst. materuałów UMWM