Nie masz konta? Zarejestruj się

MAŁOPOLSKA

Jeśli się uczysz, ale nie złożysz zaświadczenia, stracisz pieniądze

10.09.2019 13:17 | 0 komentarzy | 5 870 odsłon | Tadeusz Jachnicki

We wrześniu uczniowie, którzy ukończyli 16 lat i pobierają rentę rodzinną, powinni złożyć w ZUS zaświadczenie o kontynuowaniu nauki. Studenci natomiast mają czas do końca października. Jeśli się spóźnią, stracą świadczenie.

0
Jeśli się uczysz, ale nie złożysz zaświadczenia, stracisz pieniądze
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16. roku życia. Dziecko, które nadal się kształci, dostanie rentę aż do zakończenia nauki, lecz nie dłużej niż do osiągnięcia 25 lat. Chyba, że urodziny przypadają w trakcie ostatniego roku studiów - wówczas świadczenie przysługuje do końca roku akademickiego.

Zaświadczenie o kontynuowaniu nauki uczniowie szkół ponadpodstawowych powinni złożyć w ZUS-ie najpóźniej do 30 września. Natomiast studenci do końca października.

Zaświadczenia takie wydaje placówka, w której dziecko się uczy. Jeżeli termin nie zostanie dotrzymany, nastąpi przerwa w wypłacie renty.

- Nie jest konieczne coroczne przedstawianie informacji o dalszej nauce, kiedy szkoła/uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wpisze całkowity czas nauki - zaznacza Anna Szaniawska, regionalny rzecznik ZUS w Małopolsce.

Ważne jest również, żeby uczeń/student uprawniony do renty powiadomił ZUS, gdy przestanie się uczyć. Jeśli tego nie zrobi, to ZUS nie wstrzyma wypłaty, ale takie wypłacone świadczenie trzeba będzie oddać razem z odsetkami.