Nie masz konta? Zarejestruj się

Materiały promocyjne

System oddymiania i czujki pogodowe - zalety, zastosowanie

02.10.2019 12:00 | 0 komentarzy | 805 odsłon | red
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2019 10:02

Materiał promocyjny

System oddymiania budynków jest systemem istotnie wpływającym na bezpieczeństwo w budynku. Dzięki niemu w sytuacji wystąpienia pożaru z budynku wyprowadzone zostają trujące spaliny oraz powstały przy spalaniu dym. Dzięki wyprowadzeniu dymu oraz spalin przez system oddymiania w znacznym stopniu poprawia się droga ewakuacyjna ludzi z budynku. Podczas ewakuacji dym i gazy trujące są większym zagrożeniem dla życia i zdrowia człowieka niż sam ogień, dlatego bardzo ważnym elementem budynku jest odpowiednio zaprojektowany oraz wykonany system oddymiania.

0
System oddymiania i czujki pogodowe - zalety, zastosowanie
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Zasada działania systemu oddymiania

W momencie wykrycia pożaru przez czujnik dymu automatycznie zostają otwarte klapy dymowe znajdujące się na dachu budynku lub okna oddymiające. Klapy dymowe lub okna oddymiające wyposażone są we własne napędy sterowane przez centralę oddymiania. Wyzwolenie alarmu, włączenie systemu oddymiania może również nastąpić poprzez wciśniecie przycisku oddymiania lub dodatkowych zewnętrznych urządzeń wyzwalających.  Aby szybko i skutecznie dym został odprowadzony na zewnątrz budynku, klapy dymowe współpracują z odpowiednio zaprojektowanymi otworami napowietrzającymi, które zazwyczaj zamontowane są w dolnej części budynku. Dodatkowo montuje się kurtyny dymowe w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się dymu. Sercem całego systemu jest centrala oddymiania.

System oddymiania składa się z centrali oddymiania, przycisków oddymiania, klap i okien oddymiających, okien napowietrzających, czujników dymu, czujek pogodowych oraz przycisków przewietrzania.

- centrala oddymiania - jest sercem systemu, steruje ona całym systemem oddymiania

- przycisk oddymiania – służy do ręcznego wyzwolenia alarmu

- klapy oraz okna oddymiające - służą do wyprowadzenia dymu i gazów z budynku

- okna napowietrzające – dostarczają do budynku niezbędnego powietrza

- czujki dymu - wykrywają pożar w jego wczesnym stadium rozwoju i przekazują informację do centrali oddymiania

- czujki pogodowe - monitorują pogodę i kontrolują wentylację w pomieszczeniach

- przyciski przewietrzania - służą do ręcznego uruchomienia elementów oddymiania bez wywoływania alarmu

Przydatnym elementem uzupełniającym system oddymiania i przewietrzania są czujki pogodowe, zwane również czujkami „deszcz-wiatr”. Zadaniem tych czujek jest automatyczne zamknięcie wyciągów (klap, okien itp.) w sytuacji zmiany warunków pogodowych (pojawienia się deszczu lub silnego wiatru). Czujki deszcz-wiatr nie są obowiązkowymi elementami systemu oddymiania (przewietrzania), lecz warto je stosować ze względu na ochronę majątku w budynku jaką zapewniają. Poprzez szybkie wykrycie  zmiany warunków atmosferyczny i padającego deszczu, automatyczne zamkniecie klap chronią budynek przed zalaniem, a dzięki wczesnemu wykryciu silnego wiatru chronią klapę przed uszkodzeniem oraz zbyt silnymi podmuchami powietrza w pomieszczeniach. Zasada działania czujki pogodowej jest podobna jak w przypadku standardowych czujników pogodowych. Czujka reaguje na przekroczenie określonej wartości krytycznej wiatru lub deszczu, przekazuje informację do centrali oddymiania, która zamyka odpowiednie wyciągi (klapy, okna itp.).

Do najpopularniejszych czujek pogodowych deszcz-wiatr w Polsce należą czujki CDW-03 firmy AFG, oraz WRG 82 firmy D+H Polska.

Czujka pogodowa CDW-3 firmy AFG współpracuje z centralami oddymiania UOCD-1, AFG-2004, oraz centralami przewietrzania CP-02 i CP-03.

Czujka CDW-03 składa się z czujnika wiatru WINDTEC oraz czujnika deszczu. W przypadku przekroczenia ustawionej wartości szybkości wiatru np. 5m/s przekaźnik wysyła sygnał do centrali, która zamyka kalpy i okna oddymiające. Przekroczenie w/w wartości sygnalizowane jest poprzez włączenie czerwonej diody zlokalizowanej w czujce. W celu wyeliminowania krótkich podmuchów wiatru przekaźnik ma dziesięcio-sekundowe opóźnienie.

Podobna zasada działania dotyczy czujnika deszczu. Przekaźnik również posiada dziesięcio-sekundowe opóźnienie w celu eliminacji pojedynczych kropi deszczu. Po wykryciu deszczu również następuje sygnalizacja czerwoną diodą oraz następuje zamknięcie klap i okien oddymiających.

Dane techniczne:

zasilanie: 24÷30 VDC / 0,2 A

obudowa: PVC RAL 7035 (szary) – GW 209

rodzaj ochrony: IP 56

wymiary: 100 x 100 x 50 mm

masa: 0,4 kg

temperatura pracy: -   -25ºC do +60ºC

Czujka pogodowa wiatru/deszczu WRG 82 firmy D+H służy do sygnalizacji zmiany warunków atmosferycznych, oraz automatycznemu zamknięciu klap oddymiających. Czujka WRG 82 współpracuje z centralami oddymiania i wentylacji firmy D+H. Czujnik ten posiada podgrzewany sensor deszczu w związku z czym może pracować w temperaturach do -20ºC. W raz z panelem pogodowym WE 516 lub z centralą pogodową WRZ 8000 istnieje możliwość ustawienia siły wiatru przy której system ma zamknąć klapy czy okna oddymiające w przedziale od 2 do 8 Beaufotra, oraz czasu zapamiętania sygnału od 1 do 15 minut. W przypadku przekroczenia ustawionej wartości siły wiatru wszystkie napędy zostaną zamknięte nawet jeśli regulator lub timer będą próbować otwierać klapy.

Dane techniczne

Zasilanie : 24 VDC

pobór prądu : 200mA

wyjście przekaźnikowe : max. 24 VDC, 1A

stopień ochrony : IP 54

temperatura pracy :  -20ºC  do +60ºC

obudowa : poliwęglan

Szczegółowe informacje o systemie oddymiania.

Materiał promocyjny