Nie masz konta? Zarejestruj się

Informator

Rola audytu finansowego w firmie

01.07.2014 15:39 | 1 komentarz | 11 492 odsłon | red
Przedsiębiorcy chcący podnieść renomę swojej firmy, potrzebujący pomocy w księgowości mogą skorzystać z usług audytu finansowego. Usługi z zakresu audytu finansowego koncentrują się przede wszystkim na dostarczaniu pełnej i rzetelnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej firmy.
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przedsiębiorcy chcący podnieść renomę swojej firmy, potrzebujący pomocy w księgowości mogą skorzystać z usług audytu finansowego. Usługi z zakresu audytu finansowego koncentrują się przede wszystkim na dostarczaniu pełnej i rzetelnej informacji o sytuacji majątkowej i finansowej firmy.

W ramach usług audytorskich oferowanych przez rozmaite, również międzynarodowe firmy, jak np. Ernst & Young, świadczone są usługi audytu finansowego dla firm obejmujące sporządzanie sprawozdań finansowych- jednostkowych oraz skonsolidowanych, zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej; badania oraz przeglądy rocznych sprawozdań finansowych, sporządzonych zgodnie z ustawą o rachunkowości, jak i standardami międzynarodowymi; przeglądy ksiąg rachunkowych; przekształcenia sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z polską Ustawą o rachunkowości na sprawozdania zgodne z przepisami Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej; monitorowanie sytuacji finansowej firmy w celu utrzymania finansowania przez banku lub innej sytuacje; badanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości lub standardami międzynarodowymi sporządzanie lub przeprowadzanie badań oraz przeglądów pakietów sprawozdawczych. Dodatkowo biegli rewidenci przeprowadzający audyty finansowe oferują konsultacje przy opracowywaniu polityki rachunkowości lub planów kont, doradztwo w zakresie rachunkowości oraz zagadnień finansowych, badania planu połączenia, podziały lub przekształcenia spółek, jak również diagnozy systemów kontroli wewnętrznej oraz rachunkowości.

Audyt finansowy w praktyce
Wynikiem przeprowadzenia usługi audytu finansowego jest dostarczenie przez biegłego rewidenta szczegółowych informacji o zidentyfikowanych nieprawidłowościach (w prowadzeniu ksiąg rachunkowych, nadużycia w dysponowaniu majątkiem spółki, oszustwa, kradzieże) i obszarach do poprawy. Podczas audytu zespół audytorski weryfikuje zgodność działań przedsiębiorstwa z przepisami prawami, zaakceptowanymi standardami oraz statutem. Prawidłowo przeprowadzony audyt pozwala zminimalizować ryzyko i straty w przedsiębiorstwie. Kontrole sprawozdań finansowych przeprowadzane są we wszystkich przedsiębiorstwach państwowych oraz niepaństwowych spełniających warunki finansowe i kadrowe wymieniowe w Ustawie o rachunkowości. Efektem badania jest opinia oraz raport biegłego rewidenta ukazujący stan faktyczny przedsiębiorstwa.

Korzyści przeprowadzenia audytu finansowego
Audyt finansowy sprawozdania finansowego pozwala na przeprowadzenie procedur i testów, takich jak uzgodnienie kwot do dokumentów źródłowych, potwierdzenie sald środków pieniężnych i pożyczek z bankami, przeglądy istotnych umów, obserwację inwentaryzacji aktywów czy rozmowy z prawnikami i pracownikami firmy. Przedsiębiorcy decydujący się na audyt finansowy otrzymują możliwość szerokiego spojrzenia na firmę i zachodzące w niej procesy, dowody na potwierdzenie zaistniałych nadużyć w celu wyciągnięcia odpowiedzialności służbowej lub karnej wobec pracowników, służb księgowych oraz cenne wskazówki do usprawnienia procesów księgowych. Audyt finansowy pozwala również na identyfikację słabych punktów procesów księgowych i organizacji przedsiębiorstwa, zabezpieczenie na wypadek nadużyć finansowych i wyeliminowanie lub minimalizację czynników ryzyka w przedsiębiorstwie.
(zew)