Nie masz konta? Zarejestruj się

Informator

Bezpłatne porady prawne

17.01.2020 00:00 | 0 komentarzy | 36 677 odsłon | (red)

Zobacz, gdzie możesz uzyskać bezpłatną pomoc prawna.

0
Bezpłatne porady prawne
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Kancelaria Prawna Lex Novum w Chrzanowie - ul. Sienkiewicza 11, pokój nr 4, w każdy wtorek od godz. 12 do 13, tel. 513 761 029.
Porad udzielają dr Justyna Miszczyk i Przemysław Miszczyk.

Poradnia Życia Rodzinnego przy parafii św. Mikołaja w Chrzanowie - ul. Mickiewicza 5, II piętro, w każdy wtorek od godz. 16 do 17, tel. 513 761 029.
Porad udzielają dr Justyna Miszczyk i Przemysław Miszczyk.

*****

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2, I piętro, pokój nr 104 od poniedziałku do piątku w godz. 15-19.
Należy wcześniej się zarejestrować, dzwoniąc pod numer 32-625-79-64, czynny od poniedziałku do piątku od godz. od 7 do 15. Rejestracji można dokonać również elektronicznie poprzez stronę www.powiatchrzanowski.npp-24.pl

Urząd Gminy Babice, ul. Krakowska 56, od poniedziałku do piątku w godz. 15-19

Urząd Miasta w Trzebini, ul. Piłsudskiego 14, od poniedziałku do piątku w godz. 15-19

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
- poinformowanie o obowiązującym stanie prawnym oraz o przysługujących prawach i obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
- wskazanie sposobu rozwiązania problemu prawnego,
- przygotowanie projektu pisma w tych sprawach, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym
się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w różnych rodzajach postępowań.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Z porad może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatne porady i która złoży stosowne oświadczenie.

*****

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone będzie w:

- gminie Libiąż - Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Górnicza 11: pon,śr,pt. w godz. 14-18, wt,czw. 9-13
- gminie Alwernia - Urząd Miejski w Alwerni, ul. Gęsikowskiego od poniedziałku do piątku w godz. 15-19
przez Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie-Żegoty.

W 2020 r. rozszerzono zakres przedmiotowy nieodpłatnej pomocy prawnej o nieodpłatną mediację. Tym samym od 1 stycznia 2020 r. nieodpłatna mediacja będzie realizowana w każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.
Posiedzenie mediacje będzie się odbywać w punkcie mieszczącym się w Gminie Alwernia - Urząd Miejski, ul. Gęsikowskiego 7 w każdy czwartek w godz. 15.00-19.00.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje rozpoznanie problemu i udzielenie porady dostosowanej do indywidualnej sytuacji osoby korzystającej z porady. Osoba korzystająca jest informowana o przysługujących jej prawach oraz spoczywających na niej obowiązkach.
W razie potrzeby, podczas porady może być sporządzony wspólnie z osobą zainteresowaną plan wyjścia z trudnej sytuacji oraz udzielona pomoc w jego realizacji.
Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.
Porady co do zasady udzielane są podczas osobistej wizyty w punkcie porad obywatelskich.
Osoby, które ze względu na niepełnosprawność ruchową nie są w stanie przybyć do punktu lub osoby doświadczające trudności w komunikowaniu się mogą otrzymać poradę przez telefon lub przez Internet. Bliższe informacje pod numerem podanym do zapisów.
Kobietom w ciąży porady nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego udzielane są poza kolejnością.