Nie masz konta? Zarejestruj się

Trzebinia

Czy Willa NOT w Sierszy została spisana na straty? (ZDJĘCIA)

20.03.2024 09:05 | 0 komentarzy | 4 404 odsłony | Alicja Molenda
Nieodłączny symbol Sierszy pamiętający dawnych dyrektorów kopalni, barbórkowe rauty, górnicze biesiady,  bale sylwestrowe, studniówki, wystawy, spotkania... Od maja ub. roku NOT stoi zamknięty na łańcuch i kłódkę.
0
Czy Willa NOT w Sierszy została spisana na straty? (ZDJĘCIA)
Jeszcze w czerwcu 2022 przy willi odbywała się tam bardzo udana, rodzinna sierszańska biesiada
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Przed bramą willi jest tablica informacyjna, a na niej - godziny otwarcia domu kultury, bo taki willa ma status. Ale bramy, ani drzwi, od dawna nikt tu w podanych godzinach nie otwiera.

Wojewoda zamknął

Ostatnie informacje wiszące na tablicy są z sierpienia 2023 r. Dotyczą wydarzeń kulturalnych w mieście. Od tego czasu nikt ich nie zmienia nie zmienia.

Jeszcze rok temu, w kwietniu, w willi odbywały się warsztaty jogi. Ostatnim organizowanym tu wydarzeniem były Trzebińskie Warszaty Ożywienia Kulturalnego. Ileż to pomysłów na działalność kulturalną dla powiatu i pobliskich osiedli musiało się tu wtedy urodzić...

1 maja 2023 r., zgodnie z rozporządzeniem Łukasza Kmity, wojewody małopolskiego, wydany został zakaz przebywania w miejscach publicznych zagrożonych powstawaniem zapadlisk. - W związku z powyższym Dom Kultury Willa NOT zostaje zamknięty do odwołania - czytamy ostatni dotyczący tego miejsca wpis na jej facebookowym profilu.

I tak się stało

Pod koniec ub. roku, po zakończeniu prac zabezpieczajacych w otoczeniu SP nr 5 w Sierszy, Spółka Restrukturyzacji Kopalń odpowiedzialna za likwidację szkód górniczych po nieistniejącej KWK Siersza, zabrała się za zabezpiecznie terenu willi NOT. Trwało krótko.

Na pytanie "Przełomu" z 9 stycznia 2024 r., rzecznik spółki Mariusz Tomalik odpowiedział, że prace zakończyły się w grudniu. - W ramach zadania wykonano cztery  otwory oraz zatłoczono 321,35 m3 zaczynu - napisał rzecznik.

Jest marzec. Willa pozostaje zamknięta. Burmistrz Trzebini zapytany podczas ostatniej konferencji prasowej dlaczego, odesłał po odpowiedź do dyrektora TCK.

Jeden z radnych z burmistrzowskiej koalicji mówi, że gdyby burmistrz polecił dyrektorowi otwarcie NOT-u, to na pewno dawno by to zrobił.

Uwaga odwrócona

Uwaga trzebińskich decydentów skoncentrowana jest jednak na innych tematach. Na przykład na roztaczaniu przed mieszkańcami wizji budowy Nowej Sierszy, albo przejmowaniu od powiatu kolejnego obiektu do utrzymania, czyli budynku dawnego liceum. Pokrycie kosztów tych pomysłów na razie nie widać.

Na wtorkowym posiedzeniu komisji ochrony środowiska opinowane były uchwały na najbliższą sesję. Wśród nich ta, o kupieniu przez gminę od strostwa z dużą bonifikatą kolejnego obiektu w Sierszy. Budynku dawnego liceum. Ani konkretne cele ani koszty jego adaptacji i utrzymania nie są na razie znane. Pomysłów jest mnóstwo: przedszkole, stołówka, szkoła, dom dziennego pobytu dla seniorów, miejsce spotkań dla rożnych organizacji, młodzieży itd. Takie drugie Bizancjum, jak mówi jeden z radnych.

A wracając do willi NOT, to warto przypomnieć, że gmina bardzo długo walczyła najpierw sama z sobą, a potem z następcami kopalni o przejęcie tego obiektu. Były wątpliwości związane z celem i kosztami utrzymania oraz potrzebą renowacji obiektu. Zwyciężyły sentymenty. W 2002 r. budynek trafił pod skrzydła MGOKSiR. Dziś jest w strukturach TCK.

Kiedy patrzyłam wczoraj na willę NOT i jej otoczenie, to zrobiło mi się jej żal. Zobaczyłam dom bez życia, bez ludzi, który nikogo już nie interesuje, o który nikt nie walczy. Sierszo? Co Ty na to?

Wiesz, że:

 

  • Willa NOT została zbudowana w latach 1907-1909 z inicjatywy hr. Artura Potockiego. Luksusowy obiekt otoczony rozległym parkiem, w sąsiedztwie siedziby spółki Sierszańskie Zakłady Górnicze, służyć miał dyrektorom kopalni Artur. Po wojnie w willi mieściło się przedszkole, a później siedziba Naczelnej Organizacji Technicznej (stąd jej dzisiejsza nazwa NOT) i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Gónictwa. W charakterystycznym, parkowym obniżeniu, był staw utworzony najprawdopodobnej z rozlewiska Koziego Brodu. Dzisiaj po jego dnie można spacerować. Teren parku jest zaniedbany.
  • Willa NOT wpisana jest do wojewódzkiego rekestru zabytków. W jej wnętrzach podziwiać można witraże i obrazy wybitnego twórcy młodopolskiego rodem z osiedla Krze - Henryka Uziembły.
  • W 2017 roku gmina wydała ponad 100 tys. zł na I etap prac konserwatorskich w zabytkowej Willi NOT w Trzebini przy ul. Grunwaldzkiej 29. Dotyczyły elewacji południowo-zachodniej. Obejmowały pionową izolację przeciwwilgociową fundamentów, remontu schodów wejściowych, tarasu i balkonu, wymianę rur spustowych i odprowadzenia wód deszczowych. Z opinii geotechnicznej sporządzonej przez inż. Pawła Targosza z Wadowic wynika, że warunki geologiczno-inżynierske podłoża gruntowego na badanym terenie spełnia warunki stawiane posadowieniom bezpośrednim obiektów budowlanych. W podłożu występują proste warunki gruntowe, a zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia z dnia 25 kwietnia 2012 w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych proponuje się ustalenie dla projektowanego zakresu prac I kategorii geotechnicznej. W trakcie prowadzenia wierceń, stwierdzono występowanie wody podziemnej na głębokości 2,9-3,4m poniżej poziomu terenu wokół budynku, co odpowiada w przybliżeniu rzędnej 316,6 m n.p.m. Zwierciadło ma charakter swobodny, może ulegać wahaniom w zależności od stanu wód w lokalnych ciekach lub długotrwałych opadów. Teren wzdłuż większości ścian, nachylony jest do budynku, co w znacznym stopniu ogranicza odprowadzanie wód opadowych i zwiększa infiltrację do zasypki fundamentu i podłoża.