Nie masz konta? Zarejestruj się

Alwernia

Dla parafii z Krystynowa, przedszkola z Trzebini, bernardynów z Alwerni, Płazy i Grojca

03.10.2023 09:05 | 0 komentarzy | 6 044 odsłon | (AM)
W drugim rozdaniu dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków do powiatu chrzanowskiego trafi blisko 2 mln zł.
0
Dla parafii z Krystynowa, przedszkola z Trzebini, bernardynów z Alwerni, Płazy i Grojca
Kościół w Trzebini Krystynowie Fot. FB parafii św. Barbary
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Program kierowany do gmin, powiatów oraz województw polega na bezzwrotnym dofinansowaniu inwestycji związanych z renowacją i odbudową zabytków. Może ono pokryć do 98 proc. kosztów inwestycji, udział własny samorządu to minimum 2 proc.

Operatorem funduszy z tego programu jest Bank Gospodarstwa Krajowego. Wnioski analizowała i rekomendowałą działająca przy KPRM komisja. O przyznaniu dofinansowania decydował Prezes Rady Ministrów.

W powiecie chrzanowskim z drugiego rozdania dotacji sfinansowane będą:

1. Modernizacja budynku A Pałacu Starzeńskich w Płazie 400.000 zł

2. Remont zabudowań przy w kościele św. Barbary w Trzebini Krystynowie 490.000 zł

3. Remont elewacji Przedszkola Samorządowego nr 2 w Trzebini i dostosowanie go do wymogów p.poż. 400.000 zł

4. Remont zabytkowego muru otaczającego klasztor Bernardynów w Alwerni 294.000 zł

5. Remont kapliczki w Grojcu 98.000 zł

Dofinansowanie może być przeznaczone na finansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w ewidencji zabytków. Wnioskodawca lub podległa mu jednostka organizacyjna, musi być właścicielem obiektu lub mieć prawo do użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.