Nie masz konta? Zarejestruj się

Libiąż

W Libiążu będą wybierać ławników do sądu rejonowego na nową kadencję

07.06.2023 08:00 | 1 komentarz | 1 900 odsłona | Grażyna Kaim

W Libiąży radni wybiorą dwóch ławników do Sądu Rejonowego w Chrzanowie - po jednym do Wydziału Rodzinnego oraz Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych. W sądzie okręgowym Libiąż społecznych przedstawiecieli nie ma.

 

1
W Libiążu będą wybierać ławników do sądu rejonowego na nową kadencję
Temida, fot. Pixabay
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Do 30 czerwca można zgłaszać kandydatów na kadencję 2024-2027. Radni wybiorą ich najpóźniej w październiku.

Kandydatów mogą zgłaszać: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia i inne organizacje społeczne oraz zawodowe (z wyłączeniem partii politycznych), co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze i zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów na ławników składa się do rady gminy.

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
 • jest nieskazitelnego charakteru;
 • ukończył 30 lat;
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
 • nie przekroczył 70 lat;
 • jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
 • posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
Ławnikami nie mogą być:
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy;
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy;
 • duchowni;
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
 • funkcjonariusze Służby Więziennej;
 • radni gminy, powiatu i województwa.