Nie masz konta? Zarejestruj się

Trzebinia

Bezkrólewie w trzebińskich wioskach i na niektórych osiedlach gminy Trzebini trwa

20.03.2023 21:00 | 4 komentarze | 6 403 odsłon | Alicja Molenda

AKTUALIZACJA

Nie będzie zamiany 15-osobowych rad osiedlowych na mniej liczne zarządy. Nie będzie też skrócenia ani wydłużenia ich kadencji. Komisja statutowa zawiesiła prace.
4
Bezkrólewie w trzebińskich wioskach i na niektórych osiedlach gminy Trzebini trwa
Projekty dotyczące zmian w statuataca rad trzebińskich osiedli na razie idą do kosza
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Nie do końca wiadomo, kto zainicjował próbę reform w osiedlowych statutach. Wiadomo, że jest  nieudana. Komisja statutowa wycofała się z kontynuowania prac nad tym dokumentem. Tymczasem niektóre osiedla nie mają władz.

Burmistrz nie zarządził wyborów

15 marca, wobec braku społecznej akceptacji dla wprowadzenia zmian w statutach osiedlowych, komisja zajmująca się procedowaniem ich nowelizacji, spasowała. Nie przedstawi radzie projektów uchwał w tej sprawie.

"- Biorąc pod uwagę zdecydowaną większość opinii negatywnych ze
środowisk rad osiedlowych, jak i mieszkańców oraz wątpliwościami co do wprowadzania
zmian w trakcie trwania kadencji, Przewodniczący Komisji Statutowej poddał pod
głosowanie wniosek o odroczenie prac w zakresie zmian statutów osiedlowych i o
niewprowadzanie zmian i projektów uchwał pod obrady Rady Miasta Trzebini. Decyzję
o ewentualnym kontynuowaniu prac Komisja Statutowa pozostawia radnym nowej
kadencji 2024-2029"
- czytamy  protokole komisji.

Wynik głosowania: 5 osób „za".

Prowadzenie prac reformatorskich spowodowało, że burmistrz nie zarządził wyborów tam, gdzie rady osiedlowe już nie funkcjonują. Chodzi o osiedle Centrum (koniec kadencji), a także o osiedle Trzebionka (przewodniczący rady osiedla w ub. roku zmarł). Wygasła też w marcu kadencja Rady Osiedle Widokowe.

Speckomisja chciała się zwrócić do burmistrza Trzebini o zarządzenie wyborów do rad osiedlowych w osiedlach, gdzie zakończyła się kadencja. Po dyskusji doszła jednak do wniosku, że tego nie zrobi, bo to jego kompetencja.

Bezkrólewie w sołectwach

Spore zamieszanie panuje też wokół władz sołeckich w gminie Trzebinia. Wszystkim sołtysom i radom skończyła się kadencja. W tym przypadku burmistrz również nie zarządził nowych wyborów.

Temat uchwalenia nowych statutów sołeckich stanął na sesji 9 marca, ale rada postanowiła się z decyzją wstrzymać. Obrady zostały  przerwane, bo radne Halina Henc i Bożena Adamczyk zgłosiły wątpliwości prawne związane z wyborami sołeckimi do nadzoru wojewody. Chodzi o konsultacje społeczne. Wojewoda zobowiązał  burmistrza miasta do zajęcia stanowiska  w tej sprawie, po czym sam się wypowie.

Sprawa jednostek pomocniczych (sołectw i osiedli) wróci pod obrady rady miasta najprawdopodobniej 30 marca.

Zdaniem wielu samorządowców, gmina Trzebinia zabrała się za reformowane statutów za późno, tuż  przed upływem kadencji, doprowadzajac do "bezkrólewia" w sołectwach i na niektórych osiedlach. Niebawem dowiemy się, czy jest to zgodne z prawem.