Nie masz konta? Zarejestruj się

Praca, biznes, edukacja

Hurtownia Instalacyjna BIMs PLUS poszukuje kandydatów do pracy

29.04.2022 13:14 | 0 komentarzy | 790 odsłon | red

Materiał promocyjny

0
Hurtownia Instalacyjna BIMs PLUS poszukuje kandydatów do pracy
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Międzynarodowa firma o zasięgu ogólnopolskim, lider w branży grzewczej i sanitarnej, poszukuje kandydatów do pracy w Hurtowni Instalacyjnej BIMs PLUS w Trzebini

Miejsce pracy: Trzebinia (ul. Przemysłowa 8)

Znajomość branży budowlanej, instalacyjnej ze wskazaniem na technikę grzewczą i sanitarną będzie dodatkowym atutem.

Zapewniamy stałe i stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Aplikację prosimy składać mailowo na adres: krakow@bimsplus.com.pl

Jestem świadom, że wysyłając aplikację na powyższy adres wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w dokumentach aplikacyjnych, a wykraczających poza zakres wskazany w przepisach Kodeksu Pracy.

 1. Administratorem danych osobowych jest Spółka Bims Plus FHH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kraków Spółka Komandytowa z siedzibą ul. ul. Góra Libertowska 45, 30-444 Libertów. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:  e-mail   - ochrona.danych@grupa-hbh.pl
 2. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia, na warunkach odrębnie przewidzianych prawem.
 3. Pracujemy wyłącznie na danych podanych przez Państwa w trakcie procesu rekrutacji.
 4. Państwa dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w toku którego złożyli Państwo aplikację i zostaną usunięte natychmiast po jego zakończeniu to jest najpóźniej w dniu podpisania umowy o pracę z kandydatem który w wyniku tej rekrutacji pozytywnie zakończył okres próbny i zostanie zatrudniony na umowę o pracę. Jednakże jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych również dla przyszłych procesów rekrutacyjnych, wówczas przetwarzamy Państwa dane osobowe również dla dalszych procesów rekrutacyjnych nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.
 5. W przypadku gdy wyrazili Państwo zainteresowanie aplikowaniem na stanowisko w innej Spółce Grupy i wyrazili Państwo zgodę na przekazanie złożonych przez Państwa dokumentów do tej Spółki w zakresie terminów usunięcia Państwa  danych Osobowych obowiązują zapisy zawarte w punkcie 4.
 6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest konieczność wypełnienia przez nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) wynikającego z przepisów prawa pracy lub Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) jeżeli podali nam Państwo szerszy zakres informacji niż wymagany przez prawo pracy. Jeśli udzielili Państwo zgody, informujemy, iż zgoda ta może być w dowolnym czasie cofnięta, jednak nie ma to wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania danych na jej podstawie.
 7. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne jednakże jest nam niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku ich braku, nie będziemy mogli skontaktować się z Państwem i przeprowadzić w sposób należyty rekrutacji z Państwa udziałem.
 8. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz inna Spółka Grupy w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przekazanie jej Państwa danych osobowych.
 9. Zawiadamiamy, że Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanych procesów decyzyjnych ani nie będą udostępniane poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym.
 10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. W razie pytań, wątpliwości lub w przypadku potrzeby zmiany / aktualizacji danych, prosimy o kontakt na adres lub email wskazany w punkcie 1.

Materiał promocyjny