Nie masz konta? Zarejestruj się

Przełom Online

Kontrolerzy NIK sprawdzili bezpieczeństwo na kolei. Jest co poprawiać

25.02.2021 13:00 | 9 komentarzy | 835 odsłon | Marek Oratowski
W czwartek 25 lutego został upubliczniony raport z kontroli 11 największych pasażerskich przewoźników kolejowych, zarządców infrastruktury kolejowej PKP PLK S.A. i Urząd Transportu Kolejowego (UTK) pod kątem bezpieczeństwa.
9
Kontrolerzy NIK sprawdzili bezpieczeństwo na kolei. Jest co poprawiać
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Badanie objęło okres od 2018 do 2020 r. (pierwsze półrocze). Dotyczyło także spółki Koleje Małopolskie. W opinii kontolerów przewoźnicy kolejowi dbali o stan techniczny taboru oraz właściwe kwalifikacje maszynistów, kierowników pociągów i konduktorów. Większość urządzeń odpowiedzialnych za wykrywanie usterek taboru spółka PKP PLK utrzymywała w dobrym stanie technicznym, a Urząd Transportu Kolejowego właściwie nadzorował przewoźników kolejowych. Najwyższa Izba Kontroli zwraca jednak uwagę, że negatywny wpływ na bezpieczeństwo ma m.in. starzejący się tabor.

W 2018 r. 27 procent pojazdów realizujących przewozy regionalne i aglomeracyjne miało minimum 40 lat. Stan ten, poza zagrożeniami związanymi z podwyższoną awaryjnością starzejących się pojazdów kolejowych, prowadził do niespełniania oczekiwań pasażerów w zakresie wyposażenia pociągów w: klimatyzację, dostęp do internetu, miejsca dla rowerów i większego bagażu, urządzenia ułatwiające wsiadanie i wysiadanie z wagonów przez osoby o ograniczonej zdolności ruchowej itp. udogodnienia.

Wciąż niebezpiecznymi miejscami pozostają też przejazdy kolejowo-drogowe. W latach 2018-2020 (I półrocze) doszło do 8 poważnych wypadków (w tym 5 na przejazdach niestrzeżonych) oraz 701 wypadków (w tym 167 na przejazdach niestrzeżonych). Główną przyczyną było przede wszystkim niewłaściwe zachowanie użytkowników dróg i pieszych oraz generalny brak dwupoziomowych skrzyżowań linii kolejowych z drogami w Polsce.

NIK wystąpiła do ministra infrastruktury o podjęcie działań m.in. umożliwiających modernizację i zakupy nowych pojazdów kolejowych oraz nałożenie na przewoźników obowiązku wyposażania pociągów pasażerskich w defibrylatory oraz szkolenia pracowników drużyn konduktorskich w zakresie udzielania pierwszej pomocy,

A Wy co sądzicie o bezpieczeństwie na kolei, także w kontekście realizowanych obecnie w naszym regionie inwestycji?