Nie masz konta? Zarejestruj się

Materiały promocyjne

Szkoda całkowita a AC - co musi teraz wiedzieć każdy kierowca?

07.08.2020 11:26 | 0 komentarzy | 807 odsłon | red

Materiał promocyjny

Warto zastanowić się na wstępie, czym tak naprawdę jest szkoda całkowita.  Jest to o tyle istotne, że jej definicja nie zawsze będzie wyglądała tak samo. Niemożliwe? A jednak!

0
Szkoda całkowita a AC - co musi teraz wiedzieć każdy kierowca?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Szkoda całkowita - te słowa można znaleźć w polisach autocasco oraz obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych. W obu tych wypadkach pomimo tej samej nazwy szkoda całkowita wyliczana jest odmiennie. Szkoda całkowita AC i OC rządzi się innymi prawami.

AC szkoda całkowita

Towarzystwa ubezpieczeniowe opierają swoje obliczenia i decyzję o uznaniu lub nie szkody całkowitej o wartość procentową zniszczeń na pojeździe. I tak w przypadku OC mówimy o zniszczeniach, w których naprawa wynosiłaby około 100% wartości pojazdu mechanicznego. Natomiast w przypadku autocasco, czyli ubezpieczenia dobrowolnego, ubezpieczyciele w ogólnych warunkach ubezpieczenia określają zazwyczaj szkodę całkowitą z AC jako o około 70% wartości samochodu.

Naturalnie, może zdarzyć się, że konkretny zakład ubezpieczeniowy jako szkodę całkowitą wskaże wartość na przykład 60% wartości zniszczonego pojazdu, dlatego też warto bardzo dokładnie przeanalizować zapisy umowne w polisie.

Kiedy szkoda jest całkowita?

W momencie, gdy właściciel pojazdu w znaczny sposób uszkodzi swój samochód, powinien niezwłocznie skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym, które wystawiło mu polisę autocasco. Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel skieruje swojego rzeczoznawcę do oceny rozległości powstałych uszkodzeń po zdarzeniu drogowym. Taki ekspert analizuje stan techniczny auta i na tej podstawie przygotowuje zestawienie koniecznych napraw. Jak wyjaśniają specjaliści z firmy Beesafe, w sytuacji gdy wysokość łącznej sumy za naprawę pojazdu przekroczy wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczenia procentową wartość - na przykład 70% wartości rynkowej samochodu, zakład ubezpieczeniowy uznaje, że naprawa tego pojazdu jest nieopłacalna. Powstaje zatem szkoda całkowita z AC.

Szkoda całkowita ile dostane?

Co do zasady towarzystwo ubezpieczeniowe wyliczają szkodę całkowitą w ramach AC następujący sposób: wartość rynkową pojazdu na dzień zdarzenia drogowego pomniejszają o kwotę, którą wart jest wrak pojazdu. Dokładnie tyle pieniędzy otrzymasz w ramach odszkodowania. Tu warto również wspomnieć, że pomimo otrzymania rekompensaty od ubezpieczyciela, pozostałości po pojeździe należą nadal do kierowcy. Ma on pełne prawo do dysponowania swoim mieniem. Po wypadkach część właścicieli decyduje się na przekazanie wraku auta towarzystwu ubezpieczeniowemu, a niektórzy oddają swój samochód do kasacji.

Rozwiązania dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego określane są zapisami ustawy, ponieważ każdy kierowca podróżujący po polskich drogach musi mieć wykupiony ten rodzaj polisy. Ubezpieczenie OC można zakupić np. za pomocą kalkulatora, jak na stronie beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/. Pamiętaj, że w przypadku ubezpieczenia autocasco nie mają zastosowania żadne specjalne regulacje prawne, a jedynie zapisy określone w umowie.

Odszkodowanie z AC - co jeszcze warto wiedzieć?

Właściciele pojazdów powinni pamiętać, że zawsze mają prawo do odwołania się od oceny wartości powstałych szkód przez wystawcę polisy. Mogą też prosić towarzystwo ubezpieczeniowe o przedstawienie zasad, na podstawie których wyliczono przyznaną kierowcy wartość rekompensaty. Niekiedy zakłady ubezpieczeniowe decydują się na wystawienie samochodu na aukcje. Najwyższa oferta będzie stanowiła kwotę, którą ubezpieczyciel będzie gotów zapłacić w ramach rekompensaty. Oczywiście i od takiej formy wyceny pojazdu kierowca może się odwołać i próbować udowadniać, że jego pojazd wart był znacznie więcej. Na tego rodzaju procedurę ma on 3 lata od zdarzenia drogowego.

Szkoda całkowita a szkoda częściowa

Warto wiedzieć, że w ubezpieczeniach komunikacyjnych mamy dwie możliwości zakwalifikowania uszkodzeń pojazdu: szkodę częściową i całkowitą. Szkoda częściowa występuje wtedy, gdy wartość napraw nie przekroczy około 70% wartości pojazdu. W przypadku zniszczeń poniżej tej wartości pojazd będzie naprawiany na warunkach określonych w polisie.

Kiedy nie otrzymasz odszkodowania?

Pamiętaj, że zakłady ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowań z tytułu autocasco, gdy kierujący pojazdem nie przestrzegał przepisów drogowych, był pod wpływem środków odurzających lub alkoholu oraz ma nieaktualne badania techniczne, a stan pojazdu był bezpośrednią przyczyną zdarzenia drogowego.

undefined

Warto zastanowić się na wstępie, czym tak naprawdę jest szkoda całkowita.  Jest to o tyle istotne, że jej definicja nie zawsze będzie wyglądała tak samo. Niemożliwe? A jednak!

Szkoda całkowita - te słowa można znaleźć w polisach autocasco oraz obowiązkowych ubezpieczeniach komunikacyjnych. W obu tych wypadkach pomimo tej samej nazwy szkoda całkowita wyliczana jest odmiennie. Szkoda całkowita AC i OC rządzi się innymi prawami.

AC szkoda całkowita

Towarzystwa ubezpieczeniowe opierają swoje obliczenia i decyzję o uznaniu lub nie szkody całkowitej o wartość procentową zniszczeń na pojeździe. I tak w przypadku OC mówimy o zniszczeniach, w których naprawa wynosiłaby około 100% wartości pojazdu mechanicznego. Natomiast w przypadku autocasco, czyli ubezpieczenia dobrowolnego, ubezpieczyciele w ogólnych warunkach ubezpieczenia określają zazwyczaj szkodę całkowitą z AC jako o około 70% wartości samochodu.

Naturalnie, może zdarzyć się, że konkretny zakład ubezpieczeniowy jako szkodę całkowitą wskaże wartość na przykład 60% wartości zniszczonego pojazdu, dlatego też warto bardzo dokładnie przeanalizować zapisy umowne w polisie.

Kiedy szkoda jest całkowita?

W momencie, gdy właściciel pojazdu w znaczny sposób uszkodzi swój samochód, powinien niezwłocznie skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym, które wystawiło mu polisę autocasco. Po zgłoszeniu szkody ubezpieczyciel skieruje swojego rzeczoznawcę do oceny rozległości powstałych uszkodzeń po zdarzeniu drogowym. Taki ekspert analizuje stan techniczny auta i na tej podstawie przygotowuje zestawienie koniecznych napraw. Jak wyjaśniają specjaliści z firmy Beesafe, w sytuacji gdy wysokość łącznej sumy za naprawę pojazdu przekroczy wskazaną w ogólnych warunkach ubezpieczenia procentową wartość - na przykład 70% wartości rynkowej samochodu, zakład ubezpieczeniowy uznaje, że naprawa tego pojazdu jest nieopłacalna. Powstaje zatem szkoda całkowita z AC.

Szkoda całkowita ile dostane?

Co do zasady towarzystwo ubezpieczeniowe wyliczają szkodę całkowitą w ramach AC następujący sposób: wartość rynkową pojazdu na dzień zdarzenia drogowego pomniejszają o kwotę, którą wart jest wrak pojazdu. Dokładnie tyle pieniędzy otrzymasz w ramach odszkodowania. Tu warto również wspomnieć, że pomimo otrzymania rekompensaty od ubezpieczyciela, pozostałości po pojeździe należą nadal do kierowcy. Ma on pełne prawo do dysponowania swoim mieniem. Po wypadkach część właścicieli decyduje się na przekazanie wraku auta towarzystwu ubezpieczeniowemu, a niektórzy oddają swój samochód do kasacji.

Rozwiązania dotyczące obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego określane są zapisami ustawy, ponieważ każdy kierowca podróżujący po polskich drogach musi mieć wykupiony ten rodzaj polisy. Ubezpieczenie OC można zakupić np. za pomocą kalkulatora, jak na stronie beesafe.pl/kalkulator-oc-ac/. Pamiętaj, że w przypadku ubezpieczenia autocasco nie mają zastosowania żadne specjalne regulacje prawne, a jedynie zapisy określone w umowie.

Odszkodowanie z AC - co jeszcze warto wiedzieć?

Właściciele pojazdów powinni pamiętać, że zawsze mają prawo do odwołania się od oceny wartości powstałych szkód przez wystawcę polisy. Mogą też prosić towarzystwo ubezpieczeniowe o przedstawienie zasad, na podstawie których wyliczono przyznaną kierowcy wartość rekompensaty. Niekiedy zakłady ubezpieczeniowe decydują się na wystawienie samochodu na aukcje. Najwyższa oferta będzie stanowiła kwotę, którą ubezpieczyciel będzie gotów zapłacić w ramach rekompensaty. Oczywiście i od takiej formy wyceny pojazdu kierowca może się odwołać i próbować udowadniać, że jego pojazd wart był znacznie więcej. Na tego rodzaju procedurę ma on 3 lata od zdarzenia drogowego.

Szkoda całkowita a szkoda częściowa

Warto wiedzieć, że w ubezpieczeniach komunikacyjnych mamy dwie możliwości zakwalifikowania uszkodzeń pojazdu: szkodę częściową i całkowitą. Szkoda częściowa występuje wtedy, gdy wartość napraw nie przekroczy około 70% wartości pojazdu. W przypadku zniszczeń poniżej tej wartości pojazd będzie naprawiany na warunkach określonych w polisie.

Kiedy nie otrzymasz odszkodowania?

Pamiętaj, że zakłady ubezpieczeniowe odmawiają wypłaty odszkodowań z tytułu autocasco, gdy kierujący pojazdem nie przestrzegał przepisów drogowych, był pod wpływem środków odurzających lub alkoholu oraz ma nieaktualne badania techniczne, a stan pojazdu był bezpośrednią przyczyną zdarzenia drogowego.

Materiał promocyjny