Nie masz konta? Zarejestruj się

MAŁOPOLSKA

Świadczenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych

03.04.2020 15:00 | 0 komentarzy | 1 409 odsłona | Tadeusz Jachnicki

Kolejne 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego dla rodziców dzieci do lat 8 i świadczenia również dla rodziców dzieci niepełnosprawnych, które mają więcej niż 8 lat.

0
Świadczenia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Nowe przepisy z 31 marca, które dotyczą dodatkowego zasiłku opiekuńczego, wprowadziły następujące zmiany:

- wydłużenie o kolejne 14 dni okresu, przez który przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy,
- przyznanie prawa do tego zasiłku rodzicom dzieci niepełnosprawnych w wieku powyżej 8 lat.

Przypomnijmy, że ubezpieczony rodzic, który opiekuje się dzieckiem do lat 8, z powodu zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły w związku z COVID-19, może otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Nowy 14-dniowy okres wypłaty dodatkowego zasiłku obowiązuje od 26 marca 2020 roku.
Od tego momentu z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać także rodzice, których dzieckiem opiekowała się „niania" (z którą rodzice zawarli umowę uaktywniającą) albo dzienny opiekun i z powodu COVID-19 nie mogą dalej się nim opiekować.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy z powodu zamknięcia placówki oświatowej w związku z COVID-19 przysługuje również ubezpieczonym rodzicom dzieci:
* do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
* do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
* które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Nowe przepisy przyznają to świadczenie też ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, które nie mogą uczęszczać do placówki, np. ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, ośrodka wsparcia, warsztatu terapii zajęciowej lub innej placówki pobytu dziennego o podobnym charakterze, bo została zamknięta z powodu COVID-19. I w tym czasie rodzice lub opiekunowie muszą zrezygnować z pracy, aby zająć się taką osobą.

Aby otrzymać dodatkowy zasiłek opiekuńczy wystarczy złożyć u pracodawcy albo zleceniodawcy oświadczenie o sprawowaniu opieki nad dzieckiem. Oświadczenie jest jednocześnie wnioskiem o dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Natomiast osoby, które prowadzą działalność składają oświadczenie w ZUS. Można je złożyć w dowolnym momencie, ale trzeba to zrobić, bo oświadczenie jest podstawą wypłaty zasiłku.

- Osoby, które przed uchwaleniem nowych przepisów złożyły już oświadczenie, nie muszą tego robić ponownie. Na jego podstawie otrzymają kolejny zasiłek - informuje Anna Szaniawska z małopolskiego ZUS.

Oświadczenie można złożyć przez internet. Osoba prowadząca pozarolniczą działalność albo współpracująca z prowadzącą działalność, dla której płatnikiem zasiłku jest ZUS, może wysłać oświadczenie elektronicznie - przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

 

CZYTAJ TAKŻE:

Koronawirus. Wciąż rośnie liczba osób na kwarantannie w powiecie chrzanowskim.

Jaką pracę w Chrzanowie i okolicy możemy znaleźć w czasie epidemii