Nie masz konta? Zarejestruj się

Materiały promocyjne

PPK a ukończony 54. rok życia. Czy warto do nich przystąpić?

27.12.2019 10:54 | 0 komentarzy | 1 872 odsłona | red

Materiał promocyjny

Pracownicze Plany Kapitałowe powstały, aby wspomóc Polaków w oszczędzaniu długoterminowym. Zgromadzone na koncie środki mogą zostać wypłacone po ukończeniu 60. roku, życia. Standardowy wiek przystępujących do PPK ustalono na 18-54 lata, jednak powyżej tej granicy wiekowej także można oszczędzać, ale już na własną prośbę. Program nie obejmuje osób, które ukończyły 70 lat.

0
PPK a ukończony 54. rok życia. Czy warto do nich przystąpić?
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

PPK to dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, który zakłada gromadzenie środków finansowych na prywatnych kontach uczestników. Możliwość przystąpienia do programu powinna zostać zapewniona przez każdego pracodawcę zatrudniającego co najmniej jednego pracownika, za którego są opłacane obowiązkowe składki emerytalno-rentowe. Dla każdego, kto zostanie zapisany do PPK, zostanie utworzone prywatne konto, na które będą wpływać składki. Uczestnik może posiadać więcej niż jeden rachunek.

Obowiązek wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych spoczywa na pracodawcy. Pracownicy są zapisywani do PPK automatycznie, ale można zrezygnować z programu. Wystarczy wtedy złożyć odpowiednią deklarację do podmiotu zatrudniającego. Na rachunek uczestnika będą wpływały składki z trzech źródeł: od pracownika, pracodawcy oraz państwa. Oszczędności uczestnik PPK będzie mógł wypłacić po ukończeniu 60. roku życia. Realizacja tej operacji będzie podzielona na etapy. Uczestnik będzie mógł jednorazowo pobrać 25% zaoszczędzonych pieniędzy, a reszta środków będzie wypłacana co miesiąc przez minimum 10 lat.

– Pracownicze Plany Kapitałowe po całkowitym wdrożeniu mają objąć około 11 mln aktywnych zawodowo Polaków – wyjaśnia ekspert portalu ppk.info. – Program jest skierowany przede wszystkim do młodszych uczestników, którzy nie przekroczyli 54. roku życia. Nie oznacza to jednak, że starsze osoby nie mogą również skorzystać z tego rozwiązania. PPK są dostępne do 70. roku życia. Warto o tym pamiętać. Nie jest również tak, że osobom, które ukończyły 55 lat, nie opłaca się już przystępować do PPK, wręcz przeciwnie – podkreśla ekspert.

PPK również dla osób po 55. roku życia

W ustawie o PPK zawarto artykuł, który wyraźnie wskazuje, że pracodawca ma obowiązek poinformowania pracowników w wieku od 55 do 70 lat o tym, że istnieje możliwość, aby również oni mogli oszczędzać w programie. Aby stać się uczestnikami Pracowniczych Planów Kapitałowych, osoby po 55. roku życia muszą złożyć pisemny wniosek do pracodawcy. Warunkiem koniecznym korzystania z programu jest przepracowanie u danego pracodawcy łącznie minimum 3 miesięcy na podstawie umowy o pracę lub umowy zlecenia, za które były opłacane składki emerytalne i rentowe. Okres 3 miesięcy może być sumą przepracowanych dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających przystąpienie do PPK.

Zasady uczestnictwa w PPK są takie same dla uczestników, którzy przystąpili do programu automatycznie, jak i dla tych, którzy zapisali się na własną prośbę. Każdy z uczestników odprowadza na swoje konto PPK co miesiąc składkę w wysokości 2% wynagrodzenia. Może ją również zwiększyć o dodatkowe 2%. Na rachunek PPK wpłyną również środki od pracodawcy – wpłata podstawowa została ustalona dla wszystkich uczestników na 1,5% pensji brutto. W tym przypadku może ona zostać podwyższona przez podmiot zatrudniający maksymalnie o 2,5%. Uczestnicy otrzymają także dopłaty od państwa. Każdy pracownik może liczyć na wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz na dopłatę roczną 240 zł, jeśli w danym roku na konto uczestnika zostanie wpłacona określona w ustawie kwota.

Ile zaoszczędzi 55-latek w PPK?

Pracownik przystępujący do PPK po ukończeniu 55. roku życia, podobnie jak inni uczestnicy, korzysta ze wszystkich przywilejów wynikających z ustawy o PPK. Ile jednak taka osoba odłoży środków w Pracowniczych Planów Kapitałowych? Można to sprawdzić, dokonując symulacji w kalkulatorze dostępnym na przykład na stronie ppk.info.

Rozpoczynając oszczędzanie w wieku 55 lat, przy wynagrodzeniu w kwocie 4 000 zł brutto, z własną składką na poziomie 2% i od pracodawcy – 1,5%, po pięciu latach odkładania środków na koncie uczestnika znajdzie się suma 11 293 zł. W takim przypadku, wybierając pieniądze po skończeniu 60 lat, pracownik otrzyma jednorazowo 2 823 zł.

Natomiast przy większym dochodzie, na przykład 5 000 zł brutto i takich samych pozostałych parametrów, kwota oszczędności wzrośnie do 13 719 zł. Jeszcze więcej zaoszczędzi uczestnik, jeśli zdecyduje się oszczędzać z PPK do 70. roku życia. Wtedy przy wynagrodzeniu 4 000 zł zgromadzi 44 904 zł, co pozwoli mu jednorazowo wypłacić sumę w wysokości 11 226 zł. Natomiast przy pensji 5 000 zł przez 15 lat odkładania w programie zgromadzi 54 858 zł, a kwota pierwszej wypłaty wyniesie 13 714 zł. Tu dowiesz się więcej o PPK dla osób po 55. roku życia.

Ustawa o PPK przewiduje również możliwość wypłaty środków przed ukończeniem 60. roku życia. Jednak w takim przypadku zgromadzone oszczędności zostaną pomniejszone o wpłaty od państwa, 30% kwoty uzyskanej od pracodawcy przejmie ZUS, a do tego trzeba będzie zapłacić podatek od zysków kapitałowych. Natomiast decydując się na wypłatę środków z PPK po ukończeniu 60 lat, uczestnik uniknie opłat.

Warto pamiętać, że chociaż najwięcej pieniędzy w PPK mają szansę odłożyć najmłodsi uczestnicy, to również osoby po 55. roku życia mogą zgromadzić kapitał, których stanie się dla nich wsparciem na emeryturze.

Materiał promocyjny