Nie masz konta? Zarejestruj się

Przełom Online

PIT-37 pouczenia dla podatników

11.02.2019 14:04 | 0 komentarzy | 5 317 odsłon | red

Materiał promocyjny

Na wielu formularzach znajdują się pouczenia dla podatników. Mają one na celu wyjaśnienie niektórych kwestii lub wskazanie odpowiednich obowiązków podatkowych. Pouczenia często jednak błędnie są przez podatników pomijane, a co za tym idzie - w formularzach pojawiają się błędy. Dlatego jeszcze przed przystąpieniem do wypełnienia druku księgowego, warto zwrócić uwagę na najważniejsze pouczenia znajdujące się w PIT.

0
PIT-37 pouczenia dla podatników
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

Sposób wypełniania formularza

Pierwsze pouczenie znajduje się na samej górze obecnie obowiązującego formularza, wzór numer 25. Wskazuje, że dokument należy wypełnić dużymi, drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. W tym miejscu nieprawidłowe będzie więc wypełnienie PIT-37 ołówkiem, który można zetrzeć lub kolorowymi długopisami - na przykład popularnym fioletowym tuszem. Uwagi dotyczą oczywiście wersji tradycyjnej, czyli papierowej, zeznania PIT), które należy złożyć osobiście w urzędzie lub przesłać za pomocą listu poleconego Pocztą Polską.

Niepotrzebne skreśl

Następnie, formularz PIT-37 wskazuje konieczność wprowadzenia odpowiedniego identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL, a niepotrzebną daną należy skreślić. Ta uwaga o konieczności skreślenia niepotrzebnego wyrazu lub wyrazów, pojawia się w wielu miejscach, wielu formularzy. Warto o tym pamiętać. Nieprawidłowe jest podkreślanie, czy zaznaczanie opcji wybranej. W tej kwestii formularz PIT-37 wskazuje jasno, aby skreślić niepotrzebne.

Potencjalne konsekwencje dla podatnika

Zgodnie z pouczeniami znajdującymi się na końcu formularza, podatnik jest zobowiązany do wpłacenia odpowiedniej kwoty podatku z poz. 114 w pełnej wysokości - jeżeli tego nie zrobi lub wpłaci podatek w niepełnej wysokości, zeznanie stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Dodatkowo, ustawodawca nawet na druku podatkowym PIT-37 podkreśla wagę składanych oficjalnych oświadczeń, kierowanych do organów podatkowych. Zgodnie z pouczeniem – za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie, grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie Karnym Skarbowym.

Część pouczeń została dodana w formie numerowanych przypisów od 1 do 5, gdzie każdy odnosi się do konkretnych pozycji. Tutaj PIT-37 zawraca uwagę między innymi na:

  • właściwy urząd skarbowy, - gdzie: przez urząd, do którego jest adresowane zeznanie rozumie się urząd skarbowy, przy pomocy którego właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania;

  • uszczegóławia czym jest cel złożenia formularza korekta zeznania - gdzie podatnik powinien zapoznać się z art. 81 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;

  • W części H dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne formularz zawiera dodatkowe pouczenie na temat możliwości wpisania kwoty składek z art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a oraz art. 27b ust. 1 i 2 ustawy.

  • Uwagi 4 i 5 dotyczą osób rozliczających się wspólnie z małżonkiem lub rodziców, opiekunów prawnych, rodziców zastępczych.

Podsumowanie i rekomendacje

Pouczenia są elementem stworzonym z myślą o podatniku - formalnie podatnik nie musi nic z nimi zrobić, jednak w każdym przypadku warto się z nimi zapoznać. W sytuacji jeżeli pouczenie zawiera skróty lub wskazuje na konkretne artykuły prawne, warto sięgnąć również do aktualnego brzmienia ustawy o PIT, czyli ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.).

Materiał promocyjny