Nie masz konta? Zarejestruj się

Powiat chrzanowski

Sam zdecyduj na co dać pieniądze

25.09.2017 18:24 | 0 komentarzy | 2 891 odsłony | Tadeusz Jachnicki

Plac zabaw, chodnik a może zajęcia edukacyjne dla małych i dużych. W poniedziałek wystartowało głosowanie w II edycji budżetu obywatelskiego województwa małopolskiego. Potrwa do 13 października.

0
 Sam zdecyduj na co dać pieniądze
Wiesz coś więcej na ten temat? Napisz do nas

O pieniądze rywalizuje między innymi osiem pomysłów dotyczaących powiatu chrzanowskiego. Sześć tzw. małych i dwa duże (obejmują trzy powiaty).

Oddać głos na którykolwiek z nich może każda osoba, która ukończyła 16 lat.
Do wyboru są trzy sposoby głosowania:

elektronicznie,
• poprzez włożenie wypełnionej karty do urny - w urzędzie marszałkowskim, w agendach lub punktach stacjonarnych. Wykaz wszystkich dostępny jest tutaj,
• korespondencyjnie na adres urzędu lub jednej z agend (liczy się data wpływu do placówki).

Ważnym jest fakt, że można oddać tylko jeden głos na dowolne zadanie w subregionie, w którym się mieszka - nie trzeba być zameldowanym.

eśli odda się więcej głosów, wszystkie będą nieważne.


Zadania małe - powiat chrzanowski


1. Podniesienie atrakcyjności skansenu w Wygiełzowie poprzez budowę placu zabaw dla turystów i mieszkańców - 100 000,00 zł
Unikalne zabytki i wyjątkowe wydarzenia przyciągają wiele tysięcy turystów i mieszkańców. Pomimo szerokiej oferty skierowanej do różnego segmentu odbiorców, dostrzegalny jest brak infrastruktury służącej aktywnemu wypoczynkowi dla najmłodszych i ich opiekunów.

2. Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej 780 w miejscowości Brodła przy ul. Galicyjskiej, powiat chrzanowski, gmina Alwernia - 99 782,00 zł
DW 780 posiada zakręty i wzniesienia oraz jest drogą o bardzo dużym natężeniu ruchu samochodowego. Kierujący pojazdami mają ograniczoną możliwość dostrzeżenia pieszych poruszających się poboczem.

3. Odwodnienie DW 780 w m. Poręba Żegoty odc. 120 km 0+700 - 0+880 str. prawa - 100 000,00 zł
Zadanie ma objąć odprowadzenie wód opadowych od wylotu przepustu pod drogą wojewódzką nr 780 w Porębie Żegoty (po prawej stronie drogi zgodnie z kilometrażem) do istniejącego cieku wodnego.

4. Radość tworzenia bez barier - bezpłatne zajęcia taneczno-akrobatyczne - 100 000,00 zł
Projekt zakłada organizację ogólnorozwojowych bezpłatnych zajęć dla 160-osobowej grupy dzieci i młodzieży w wieku od 6-18 lat w pięciu grupach tanecznych i dwóch akrobatycznych realizowanych od 15 stycznia 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku (z wyłączeniem wakacji), prowadzonych przez doświadczonych instruktorów tańca i akrobatyki.

5. Szlak Kolei Ziemi Chrzanowskiej - 100 000, 00 zł
Przewiduje powstanie trasy turystycznej po Chrzanowie, przybliżając historię kolei na ziemi chrzanowskiej i przywołującej wspomnienia o Pierwszej fabryce lokomotyw w Polsce "Fablok" SA. W czasie wędrówki, mieszkańcy, turyści i osoby przyjezdne będą poszukiwać rozmieszczonych, w ramach wyznaczonej trasy, miniatur lokomotyw i parowozów oraz odkrywać atrakcje znajdujące się w okolicy.
W ramach przedsięwzięcia: zostanie utworzony szlak turystyczny w Chrzanowie z wykorzystaniem wylanych z brązu miniatur lokomotyw i parowozów wyprodukowanych w zakładzie FABLOK. Mają także zostać opracowane i wydrukowane broszury oraz mapy dotyczące "Szlaku".

6. Ratujmy i uczmy ratować - edukacja mieszkańców w zakresie udzielania pierwszej pomocy - 98 998, 30 zł
Szkolenie z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej, automatycznej defibrylacji zewnętrznej, postępowania w stanach zagrożenia życia dla dzieci, młodzieży i dorosłych (w tym seniorów). Chęć poprawy wiedzy i umiejętności w pomaganiu osobom w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Zadania duże
Inicjatywy obejmujące zasięgiem powiaty oświęcimski, chrzanowski, olkuski.

1. Zakup mobilnej sceny plenerowej z nagłośnieniem, oświetleniem, wyposażonej w podjazd dla niepełnosprawnych oraz agregat prądotwórczy - 350 000, 00 zł
Zadanie dotyczy zakupu mobilnej sceny plenerowej wraz z nagłośnieniem, oświetleniem scenicznym, wyposażonej w podjazd dla niepełnosprawnych oraz mobilny agregat prądotwórczy umożliwiający organizację wydarzeń kulturalnych w terenie.

2. XXI wiek dla pacjenta w Jaroszowcu - zakup kriokomory, sprzętu rehabilitacyjnego - 376 000,00 zł
Zadanie pozwoli na sfinansowanie inwestycji w zakresie doposażenia szpitala w sprzęt medyczny (Kriokomora, kamizelka z elektrycznymi oscylatorami, szyna do ćwiczeń biernych stawu biodrowego i kolanowego) oraz położenie kostki przed budynkiem głównym placówki.